Cənazəni tez dəfn edin

Əbu Hureyrə (s.a.v) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu söyləmişdir: “Cənazəni tez dəfn edin. Əgər saleh bəndədirsə, […]

Daha Ətraflı

Əgər bəndə xəstələnərsə və ya səfərdə olarsa, ona sağlam və qeyri-səfər zamanı əməl etdiyi kimi (savab) yazılar

Əbu Musa əl-Əşari (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Əgər bəndə xəstələnərsə və ya səfərdə […]

Daha Ətraflı

Müsəlmanın müsəlman üzərində altı haqqı var

Əbu Hureyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu söyləmişdir: “Müsəlmanın müsəlman üzərində altı haqqı var.” Orada […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərdən (s.a.v) sonra xəlifə kimdir? (On iki nəfər — hədisi və iddialara cavab)

«On iki nəfər — hədisi» Onlar çox vaxt “on iki nəfər”dən bəhs edən hədisi dəlil […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərdən (s.a.v) sonra xəlifə kimdir? (Əli məndəndir mən də Əlidən — hədisi və iddialara cavab)

«Əli məndəndir mən də Əlidən — hədisi» Onlar deyirlər ki, Peyğəmbərin (s.a.v) “Əli məndəndir mən […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərdən (s.a.v) sonra xəlifə kimdir?(«Səqəleyn hədisi»)

Hədis belədir: “Mən sizə elə bir şeyi qoyub gedirəm ki, siz onlardan tutunsanız məndən sonra […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərdən (s.a.v) sonra xəlifə kimdir? («Zəvul Qurbə (qohumlar) ayəsi» və şübhələrə cavab

Ayədə deyilir: ” İman gətirib yaxşı işlər görən qullarına Allahın müjdə verdiyi nemət budur. De: […]

Daha Ətraflı

İMAN QARDAŞLIĞI

“Qardaşlıq müsəlmanlar arasında iman bağlılığıdır”. Mömin qardaşım, bil ki, bu din möminlə öz Rəbb arasında […]

Daha Ətraflı

TÖVBƏNİN ŞƏRTLƏRİ VƏ TAMAMLAYICILARI

Tövbə böyük sözdür, dərin mənaları vardır. Bu heç də bəzilərinin düşündüyü kimi dildə deyib əməldə […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərdən (s.a.v) sonra xəlifə kimdir? (Harun Musaya yaxın olduğu kimi, sən də mənə yaxın olasan hədisi və şübhələrə izah)

«”…Harun Musaya yaxın olduğu kimi, sən də mənə yaxın olasan?!…” hədisi» Peyğəmbər (s.a.v) Təbuk döyüşünə […]

Daha Ətraflı

Din asandır. Kim dini çətinləşdirərsə, məğlub olar

Əbu Hureyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Həqiqətən, din asandır. Kim dini çətinləşdirərsə, din […]

Daha Ətraflı

Sevimli dostum (s.a.v) mənə üç şeyi vəsiyyət etdi: “Hər ayın üç gününü oruc tutmaq…”

Əbu Hureyrə (s.a.v) demişdir: “Sevimli dostum (s.a.v) mənə üç şeyi vəsiyyət etdi: Hər ayın üç […]

Daha Ətraflı

Mənə özümdən əvvəlki peyğəmbərlərə verilməyən beş şey verilmişdir

Cabir ibn Abdulla (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Mənə özümdən əvvəlki peyğəmbərlərə verilməyən beş […]

Daha Ətraflı

Mən necə namaz qılıramsa, siz də elə namaz qılın

Məlik ibn əl-Huveyris (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu söyləmişdir: “Mən necə namaz qılıramsa, siz də […]

Daha Ətraflı

Beş namaz, cümə digər cüməyə və Ramazan ayı növbəti Ramazan ayına qədər, aralarında olan günahları bağışladır

Beş namaz, cümə digər cüməyə və Ramazan ayı növbəti Ramazan ayına qədər, aralarında olan günahları […]

Daha Ətraflı

O, murdar deyil, o sizin ətrafınızda dolaşanlardandır (Pişik haqqında )

Əbu Qatadə (r.a) demişdir: Peyğəmbər (s.a.v) pişik haqqında belə buyurdu: “O, murdar deyil. O, sizin […]

Daha Ətraflı

Su təmizdir, onu heç nə çirkləndirə bilməz

Əbu Səid əl-Xudri (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Su təmizdir, onu heç nə çirkləndirə […]

Daha Ətraflı

On şey fitrətdəndir

Aişə (r.anha) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: “On şey fitrətdəndir: Bığları qısaltmaq, saqqal buraxmaq, […]

Daha Ətraflı

Axirətdə hamımızın qarşılaşacağı an

Dünya həyatı sürətlə irəliləyir, insanların çoxu isə qəflət içərisindədirlər. Dünya fani, axirət isə qalıcı bir […]

Daha Ətraflı

Allah sevgisini itirmək

Qüdsi hədisdə buyrulmuşdur: “Uca Allah bir qulunu sevdiyində Cəbraili çağıraraq ona belə buyurar: “Mən filan […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...