Alıcı və satıcı bir-birindən ayrılanadək ixtiyar sahibidirlər

Həkim ibn Hizam (r.a) Peyğəmbərin (s.av) belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: “Alıcı və satıcı bir-birindən ayrılanadək […]

Daha Ətraflı

Həqiqətən də Allah buyurmuşdur: Kim Mənim dostumla düşmənçilik edərsə, ona müharibə elan edərəm

Əbu Hureyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Həqiqətən Allah demişdir: “Kim Mənim dostumla düşmənçilik […]

Daha Ətraflı

Adəm oğlunun hər bir yaxşı əməli on dəfədən yeddi yüzə qədər artırılır.

Adəm oğlunun hər bir yaxşı əməli on dəfədən yeddi yüzə qədər artırılır. Uca Allah buyurur: […]

Daha Ətraflı

Sədəqə malı azaltmır

Əbu Hureyrə (s.a.v) Peyğəmbərin  belə buyurduğunu söyləmişdir: “Sədəqə malı azaltmır. Əfv edən qulu Allah […]

Daha Ətraflı

Kim ismətinin qorunmasına çalışarsa, Allah da onun ismətini qoruyar

Əbu Səid (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu söyləmişdir: “Kim iffətli olmaq istəyərsə, Allah onu iffətli […]

Daha Ətraflı

Beş vasaq çəkisində olmayan xurmaya zəkat yoxdur

ŞƏRH Bu hədis, zəkata düşən malların əksəriyyətini əhatə etmişdir. Zəkatın dənli bitkilərə, meyvələrə, üç növ […]

Daha Ətraflı

Əlinin xəlifəliyə Əbu Bəkr, Ömər və Osmandan daha layiq olması haqqında deyilən əqli əsaslar və cavabları

Birinci «Peyğəmbərdən (s.a.v) sonra ən şücaətli Əli (r.a) idi» Əlinin (r.a) şücaətli səhabə, Allahın aslanlarından […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərdən (s.a.v) sonra xəlifə kimdir? (Xəbərdarlıq hədisi və şübhələrə cavab)

Deyirlər ki, guya Peyğəmbər (s.a.v) Əliyə (r.a) işarə edərək demişdir: “Bu mənim qardaşım, məndən sonra […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərdən (s.a.v) sonra xəlifə kimdir? (Mən elm şəhəri, Əli isə onun qapısıdır — hədisi və iddialara cavab)

«Mən elm şəhəri, Əli isə onun qapısıdır — hədisi» Peyğəmbərdən (s.a.v) rəvayət olunan bu hədis, […]

Daha Ətraflı

Qadının naməhrəm kişiyə baxması.

– Allah (subhənəhu və təalə) qadınlara naməhrəm kişilərə baxmamağı əmr etmiş və buyurmuşdur: – Mömin […]

Daha Ətraflı

Allah səbr edənlərlədir

Allah səbr edənlərlədir. (Bəqərə, 153) Allahın (subhənəhu və təalə) öz kitabında, Peyğəmbərin isə (sallAllahu aleyhi […]

Daha Ətraflı

Cənazəni tez dəfn edin

Əbu Hureyrə (s.a.v) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu söyləmişdir: “Cənazəni tez dəfn edin. Əgər saleh bəndədirsə, […]

Daha Ətraflı

Əgər bəndə xəstələnərsə və ya səfərdə olarsa, ona sağlam və qeyri-səfər zamanı əməl etdiyi kimi (savab) yazılar

Əbu Musa əl-Əşari (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Əgər bəndə xəstələnərsə və ya səfərdə […]

Daha Ətraflı

Müsəlmanın müsəlman üzərində altı haqqı var

Əbu Hureyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu söyləmişdir: “Müsəlmanın müsəlman üzərində altı haqqı var.” Orada […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərdən (s.a.v) sonra xəlifə kimdir? (On iki nəfər — hədisi və iddialara cavab)

«On iki nəfər — hədisi» Onlar çox vaxt “on iki nəfər”dən bəhs edən hədisi dəlil […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərdən (s.a.v) sonra xəlifə kimdir? (Əli məndəndir mən də Əlidən — hədisi və iddialara cavab)

«Əli məndəndir mən də Əlidən — hədisi» Onlar deyirlər ki, Peyğəmbərin (s.a.v) “Əli məndəndir mən […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərdən (s.a.v) sonra xəlifə kimdir?(«Səqəleyn hədisi»)

Hədis belədir: “Mən sizə elə bir şeyi qoyub gedirəm ki, siz onlardan tutunsanız məndən sonra […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərdən (s.a.v) sonra xəlifə kimdir? («Zəvul Qurbə (qohumlar) ayəsi» və şübhələrə cavab

Ayədə deyilir: ” İman gətirib yaxşı işlər görən qullarına Allahın müjdə verdiyi nemət budur. De: […]

Daha Ətraflı

İMAN QARDAŞLIĞI

“Qardaşlıq müsəlmanlar arasında iman bağlılığıdır”. Mömin qardaşım, bil ki, bu din möminlə öz Rəbb arasında […]

Daha Ətraflı

TÖVBƏNİN ŞƏRTLƏRİ VƏ TAMAMLAYICILARI

Tövbə böyük sözdür, dərin mənaları vardır. Bu heç də bəzilərinin düşündüyü kimi dildə deyib əməldə […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...