Məhəmməd Peyğəmbərimiz (sallallahu aleyhi və alihi və səlləm)

Məhəmməd — sallallahu aleyhi və səlləm — Peyğəmbərlərin (nəbilərin) və Rəsulların sonuncusudur. Bütün insanlara göndərilmiş […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərlərə İman

RƏSUL – Peyğəmbər kəlməsi — RƏSULUN — göndərilən deməkdir. Bu da bir işi təbliğ etmək […]

Daha Ətraflı

QURAN MƏXLUQ DEYİLDİR, ALLAHIN KƏLAMIDIR!!!

Quran hərfləri və mənaları etibarı ilə Allahın kəlamıdır. Allah Qurani — Kərimi söz ilə söyləmiş, […]

Daha Ətraflı

Kitablara İman

Kitablar — əl-KUTUB ləfzindən toplamaq və bir-birinə qatmaq mənasında gələn əl-KƏTBDƏN gəlməkdədir. Kitabların cəmi, yazılmış […]

Daha Ətraflı

Mələklərə İman

Mələklərə iman hər hansı bir şübhə və tərəddüddən uzaq olaraq var olduqlarına inanmaq deməkdir. «Peyğəmbər […]

Daha Ətraflı

Allaha İman

Allah — subhanəhu və təalə — yə iman onun varlığına iman etmək deməkdir. Bu da […]

Daha Ətraflı

“Qəza və Qədərə İman və Faydaları”

Hər xeyr və şərrin Allahın Qəza və Qədəri ilə meydana gəldiyinə, Allahın dilədiyi hər şeyi […]

Daha Ətraflı

İSLAM (İslam sözünün mənası)

İslam — sözdə əl-İslam, əl-İstislam itaət etmək, bağlanmaq deməkdir. Şəriətdə isə Tövhid ilə Allaha təslim […]

Daha Ətraflı

Məhəmmədən Rəsulullah

Mənası — Onun Allah tərəfindən göndərilmiş Peyğəmbər olduğuna inanmaq, onu sevməyin vacib olduğuna, əmr etdiyi […]

Daha Ətraflı

əl-BAS (öldükdən sonra dirilmək)

əl-Bas — məna etibarı ilə bir şeyi qaldırmaq və hərəkət etdirmək deməkdir. İstilahı mənası isə […]

Daha Ətraflı

ÖLÜM (hər kəs ölümü dadacaqdır)

Bizlər ölən yaxud öldürülən, ya da hər hansı bir səbəblə həyatı sona çatan hər bir […]

Daha Ətraflı

QİYAMƏTİN KİÇİK ƏLAMƏTLƏRİ

Qiyamətin kiçik əlamətləri olduqca çoxdur. Bunlardan səhih yolla bizə çatan bəzilərini xatrıladaq. 1. Peyğəmbərimiz Məhəmməd […]

Daha Ətraflı

QİYAMƏTİN BÖYÜK ƏLAMƏTLƏRİ

Bunlar qiyamətin yaxınlaşdığını bildirən əlamətlərdir. Bu əlamətlər ortaya çıxdığı vaxt qiyamət də onların ardınca gələcəkdir. […]

Daha Ətraflı

Möminin silahı – DUA

Şübhəsiz ki, həmd Allah üçündür. Ona həmd edir, Ondan yardım və məğfirət diləyirik. Nəfslərimizin şərrindən, […]

Daha Ətraflı

Məhəmməd Peyğəmbərin “Vida” xütbəsi

Ya Rəbb ! Həmd və səna sənə məxsusdur. Hər izzət və şərəf Sənin adınadır. Bir […]

Daha Ətraflı

İbrahim (a.s.)-ın Kəbəni inşa edərkən duası

Qurani Kərimdə varid olan qısa və lakin geniş məna ifadə edən dualardan biri də, Allah […]

Daha Ətraflı

Qurani-Kərimdən müstəcəb dualar

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم “Ey Rəbbimiz! (Bu xeyirli işi) bizdən qəbul et, […]

Daha Ətraflı

CƏNNƏT VƏ CƏHƏNNƏM

Cənnət və Cəhənnəmin insanların əbədiyyən qalmaq üçün girəcəkləri yer olduqları yerdir. Cənnət və Cəhənnəm yaradılmışdır. […]

Daha Ətraflı

QƏBR ALƏMİ (Qəbirdə bizi nələr gözləyir)

ölümdən sonra baş verəcək hər bir şeyə iman edir və bütün bunların da axirətə imanın […]

Daha Ətraflı

İSİM VƏ SİFƏTLƏRİN TÖVHİDİ

Bu ən gözəl İsim və Sifətlərin Allaha aid olduğuna kəsinliklə inanmaq deməkdir. O, bütün kamil […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...