Quran öyrətmək və öyrənməyin fəziləti haqqında seçmə hədislər

• Əli ibn Əbi Talib (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: Sizin ən xeyirliniz […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (İmanın əsasları baxımından), Qədərə İman

Altıncı əsas: Qəza və Qədərə iman: Qədər — Allahın, bütün kainatın taleyini, əzəli elmi, hikməti […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (İmanın əsasları baxımından), Axirətə İman

Beşinci əsas: Axirət gününə iman: Axirət günü: İnsanların haqq-hesab üçün toplanacaqları qiyamət günüdür. Bu günün […]

Daha Ətraflı

Dua və tövbə ilə əlaqədar seçilmiş hədislər

• Şəddad ibn Əvs (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “İstiğfar dualarının ən üstünü, […]

Daha Ətraflı

Səhabələrə dair seçilmiş hədislər

• Peyğəmbər (s.ə.s) buyurmuşdur: “İnsanların xeyirlisi yaşadığım dövrdə yaşayanlardır. Sonra onları təqib edən (tabiunlar), sonra […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərimizin Həyatından Gözəl Örnəklər

Allaha Təvəkkül Etmək Mömin hər şeyin Allahdan gəldiyini və heç bir şeyin təsadüf olmadığını bildiyi […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (İmanın əsasları baxımından), Mələklərə, Kitablara və Peyğəmbərlərə İman

Ikinci əsas: Mələklərə iman: İslam dini mələklərə imanı vacib etmişdir. Onlar, Allahın yaratdığı qeyb aləminə […]

Daha Ətraflı

Zəkat və həccə aid seçilmiş hədislər

• Əbu Hüreyrə (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Malının zəkatını verdiyin vaxt, şübhə […]

Daha Ətraflı

İslamda Sağlamlıq və Təmizliyə Verilən Dəyər

Rəsulullah Əfəndimiz (s.a.v.) ümmətin sağlamlığına və təmizliyinə böyük diqqət yetirmişdir. Sağlam bir insanın, özünə diqqət […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (İmanın əsasları baxımından İslamın gözəllikləri) – II hissə

Allahın uluhiyyətinə iman, Onun rübubiyyətinə, ad və sifətlrinə imanı özündə əks etdirir. Çünki Allah aləmlərin […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (İmanın əsasları baxımından İslamın gözəllikləri) – I hissə

Peyğəmbərimiz (sav) imanın altı əsası (ərkanı) olduğunu qeyd etmişdir, onlar: Allaha, Onun mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə, […]

Daha Ətraflı

Məclis Ədəbi və Qonaqpərvərlik Məsələsi

Peyğəmbərimiz bir cəmiyyət içərisinə daxil olanda izzət və incəlik əsəri olan halla oturardı. Bütün əshab […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (İslam şəriətinin xeyri (məsləhəti) cəlb və zərəri (məfsədəni) dəf etməyin üzərində qurulması)

İslam, Rəbbani, ümumbəşəri və dünyanın son günlərinə qədər davam edəcək şəriət olduğu üçün, həm şəxsiyyətin […]

Daha Ətraflı

Övladın Ailəsinə, Ailənin Övladına Qarşı Məsuliyyəti

Evlənən möminlərin ən böyük borcu xeyirli övlad yetişdirməkləridir. Rəsulullah, axirətdə ümmətinin çoxluğu ilə öyünəcəyini söyləmişdir. […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (İslamın ədalətli şəriət olması)

İslam şəriəti öz əsasında, məsləkində, kamilliyində və hökmlərində Rəbbani şəriətdir. O, ötən şəriətlər üzərində hakimdir […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (II hissə)

İslam dininin xüsusiyyətləri və digər özəllikləri haqda anlayış Şəriət: Allahın, Peyğəmbəri Məhəmmədə nazil etdiyi əqidə […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (I hissə)

Ön söz Həqiqətən, həmd-sənalar Allaha məxsusdur. Biz Ona həmd-səna edir, Ona sığınır, Ondan bağışlanma və […]

Daha Ətraflı

İslam dininin təşəkkül tapması və Məhəmməd peyğəmbərin (s.ə.s) Məkkədən Mədinəyə hicrəti (III hissə)

Bu kimi ayələrə dayanaraq hicrətin bütün peyğəmbərlərin həyatında baş verdiyini demək olar. Kafirlərdən görülən əziyyət […]

Daha Ətraflı

İslam dininin təşəkkül tapması və Məhəmməd peyğəmbərin (s.ə.s) Məkkədən Mədinəyə hicrəti (II hissə)

Lüğətdə “tərk etmək, ayrılmaq, əlaqəsini kəsmək” mənasına gələn həcr (hicran) məsdərindən isim olan “hicrət — […]

Daha Ətraflı

İslam dininin təşəkkül tapması və Məhəmməd peyğəmbərin (s.ə.s) Məkkədən Mədinəyə hicrəti (I hissə)

İslam dininin ən gözəl və ən doğru tərifini Məhəmməd peyğəmbər (s.ə.s) Cəbrayılın (Allahın əmrlərini peyğəmbərlərə […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...