İmanın faydaları və səmərələri

Həqiqətən şükür və tərif yalnız Allaha məxsusdur! Biz Ona həmd edirik, Onu köməyə çağırırıq, Ondan […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərimizin (sav) Yemək ədəbi barəsində buyurduqları

Peyğəmbər Əfəndimizin yemək ədəbi barəsində hədislərin çox olmağı, onun bu mövzuya həssaslıqla yanaşdığının dəlilidir. 1)Yeməyə […]

Daha Ətraflı

Yalan, iftira, söz gəzdirmək və qeybətə aid seçmə hədislər

• İbn Məsud (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Qul, yalan söyləməyə və yalan […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (Ailə qanunları – boşanmaq və əhkamları )

Talaq (boşamaq): Talaq — qanuni evliliyin yerində və ya gələcəkdə pozulmasını bildirən söz və ya […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (Ailə qanunları)

İslam, insanların həm dünya və həm də axirət məsələlərini qoruyan bir dindir. Elə buna görə […]

Daha Ətraflı

Müxtəlif mövzulara dair seçilmiş hədislər

• Peyğəmbər (s.ə.s) buyurmuşdur: “Münafiqin əlaməti üçdür: Söz söylərkən yalan söylər, vəd etdiyi zaman sözündə […]

Daha Ətraflı

Müxtəlif mövzularda Peyğəmbərimizin (sav) hədisi-şərifləri

Əbu Musadan (belə demişdir): Peyğəmbər (S.A.V.): “Mömin ilə mömin (bir-birinə qarşı) divar kimidir, bir-birini bərk-bərk […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (Həccə getmək)

Dördüncü bölüm: Həccə getmək: Həcc sözü şəriət termini kimi xüsusi əməllərin adı, yaxud Kəbəni və […]

Daha Ətraflı

Kibir, təvazökarlıq, yumşaqlıq, comərdlik, xəsislik, həsəd,

• Harisə ibn Vəhb (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “… Sizə cəhənnəm əhlindən […]

Daha Ətraflı

Ticarət hiylə və rüşvətə aid seçmə hədislər

• Əbu Səid əl-Xudri (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Güvənilən və doğruluqdan ayrılmayan […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (Oruc)

Üçüncü bölüm: Oruc tutmaq: Şəriət terminaloğiyasında orucun mənası: “Müəyyən vaxtda, müəyyən adam tərəfindən xüsusi şeylərdən […]

Daha Ətraflı

Birlik bərabərlik və qardaşlıq haqqında seçmə hədislər

• Əbu Hüreyrə (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “İman etmədikcə cənnətə girə bilməzsiniz. […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərimizin Həyatından Gözəl Örnəklər (Susmaq)

“Möminlər, onlar, bütünlüklə boş şeylərdən üz çevirənlərdir.” (Muminun Surəsi, 3) Peyğəmbərimiz danışıqlarında ümməti üçün sözlərin […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərimizin Həyatından Gözəl Örnəklər (Tövbə)

Tövbə “Ancaq kim işlətdiyi zülümdən sonra tövbə edər və (davranışlarını) düzəldərsə, şübhəsiz Allah onun tövbəsini […]

Daha Ətraflı

Ata ana və qonşu haqqında seçmə hədislər

• Əbu Hüreyrə (r.a.) Hz. Peyğəmbərdən (s.ə.s) rəvayət etmişdir: “Burnu torpaqda sürtünsün; burnu torpaqda sürtünsün; […]

Daha Ətraflı

Tövhidə zidd əməllər (sehrbaz, kahin, falçı və bu qrupdan olan insanların yanına gedib dediklərini təsdiqləmək)

. Sehrbaz, kahin, falçı və bu qrupdan olan insanların yanına gedib dediklərini təsdiqləmək. Belə bir […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (Zəkat)

Ikinci bölüm: Zəkat vermək: Zəkat, İslamın üçüncü əsasıdır. Zəkatın şəriət terminalogiyasında mənası: Allahın razılığını qazanmaq, […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (Namaz)

İbadətlər və onların böyük təsiri: Əziz oxucu! ötən fəsildə İslamın əqidə baxımından olan gözəllikləri ilə […]

Daha Ətraflı

Allah və peyğəmbər sevgisi, Allah qorxusu haqqında seçmə hədislər

• Ənəs (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Hər kimdə üç xüsusiyyət olsa, o […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərimizin Həyatından Gözəl Örnəklər (Duanın Fəziləti, Ədəbi)

Duanın Fəziləti Hz. Peyğəmbərin (s.a.v.) Allahı zikr etmək mövzusu yaradılmışların ən üstünü idi. Günün hər […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...