(1)- ( سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ )
3 dəfə: «Subhanə rabbiyə-l-azım»
(Əzəmət sahibi olan Rəbbim, nöqsansız və pakdır)

(2)- ( سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ )
«Subhanəkə-l-lahummə rabbənə və bihəmdikə Allahummə-ğfirli»
(Rəbbimiz olan Allahım! Həmd Sənə məxsusdur və Səni təsbih edirik! Allahım, bağışla məni)

(3)- ( سُبُّوحٌ ، قُدُّوسٌ ، رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ )
«Subbuh, quddus, rabbu-l-mələikəti va-r-ruh»
(Çox təsbih olunan və Müqəddəs olan, mələklərin və ruhun Rəbbi!).

(4)-(اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَمُخِّي، وَعَظْمِي، وَعَصَبِي، وَمَا اسْتَقَلَّ بِهِ قَدَمِي )
. «Allahummə ləkə rakatu, va bikə əməntu, va ləkə əsləmtu, xaşəa ləkə səmi, va bəsari, va muxxi, va azmi va asabi, va məstəqallə bihi qadəmi»
(Allahım Sənə diz çökdüm, Sənə iman gətirdim və Sənə təslim oldum. Qula¬ğım, gözüm, beynim, sümüklərim, əzələlərim və ayaqla¬rımın üstündə qərar tutan hər şey Sənə tabe oldu).

(5)- ( سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ، وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ)
«Subhanə zi-l-cəbəruti, va-l-mələkuti, va-l-kibriyəi, va-l-azəməti» (Qüdrət, hökmranlıq, böyük¬lük və əzəmət Sahibi olan Allahım, nöqsansız və pakdır)

(1) 46 Əbu Davud, ən-Nəsai, ət-Tirmizi, İbn Macə və Əhməd. Bax: ət-Tirmizi, dəqiq. nəşri, 1/83.
(2) əl-Buxari, 1/199; Müslim, 1/350.
(3) Müslim, 1/353.
(4) Müslim, 1/534, Əbu Davud, ən-Nəsai və ət-Tirmizi.
(5)Əbu Davud, 1/230, ən-Nəsai və Əhməd; isnadı yaxşıdır.

Müsəlmanın Qalası kitabından
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 17.06.2007 | Oxunma sayı: 1. 479 baxış