1-(( بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى رَبِّنَا تَوَكَّلْـنَا اللهم إنا نَسْألك خير المؤلج وخير المخرج ))
«Bismi-l-ləhi valəcnə, va bismi-l-lləhi xaracnə, va alə rabbinə təvakkəlnə. Allahummə innə nəs’əlukə xayra-l-mauləci va xayra-l-məxrəci»

(Allahın adı ilə qayıdırıq və Allahın adı ilə çıxı¬rıq və Rəbbimizə arxa¬lanırıq. Allahım! Səndən qayıt¬ma¬ğımızın və çıxmağımızın xeyirli olmasını dilə¬yirik.). Sonra isə ev adamlarına salam verin.)
“— Bir nəfər evinə girərkən və yemək yeyərkən Allahı zikr etdikdə şeytan deyər: «Sizdə nə gecə¬ləməyə yer var, nə axşam yeməyə»

(1) Əbu Davud, 4/325. Səhih hədisdir.

Müsəlmanın Qalası kitabından
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 16.06.2007 | Oxunma sayı: 620 baxış