(( اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُـنِعَ لَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شِرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ ))
«Allahummə ləkə-l-həmdu əntə kəsautənihi, əsəlukə min xeyrihi va xeyri mə sunia ləhu, va əuzu bikə min şərrihi va şərri mə sunia ləhu»

(Allahım! Həmd Sənə məxsusdur! Bunu mənə Sən geyindirdin. Səndən bunun xeyrini, düzəldilən şeyin xeyrini istəyirəm. Allahım, bunun şərindən, düzəldilən şeyin şərindən Sənə sığınıram)
“Əbu Davud, ət-Tirmizi və əl-Bəğvi. Bax: əl-Əlbani. «Müxtəsər şəmail ət-Tirmizi», səh. 47.”

Müsəlmanın Qalası kitabından
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 25.05.2007 | Oxunma sayı: 1. 205 baxış