Bu, kişinin kişi ilə cinsi əlaqədə olmasıdır. Bu ən çirkin fahişəlik, insanın fitrətinə zidd olan qəbahətli işdir. Bu, dinin, kişiliyin, əxlaqın, alicənablığın məhvi, eyni zamanda Allah taalanın qəzəbinə düçar olmaq deməkdir. Allah taala Lut peyğəmbərin (Ona Allahın salamı olsun) tayfasına başqa tayfalara vermədiyi bir əzab vermişdir. Bu haqda Allah taala buyurur:
“(Lut tayfasının məhvi barəsində) əmrimiz gəldiyi zaman o yurdun altını üstünə çevirdik və üzərinə odda bişmiş (bir-birinə bitişik) bərk daşlar yağdırdıq.” (Hud: 82).

Allah taala, öz fitrətlərini dəyişdiklərinə görə, onları və onların diyarlarını alt-üst etmişdir. Bu əməlin böyük günah və Allahın qəzəbinə səbəb olan iş olması ilə yanaşı onun bir çox təhlükələri vardır:
1. Bu, sağlam fitrəti dəyişməkdir. Bu əməli yalnız fitrəti dəyişmiş və əxlaqı pozulmuş insan edər. O, təmizliyə və paklığa üz tutmaqdansa, gedib natəmizlik və alçaqlığa yönəlmişdir. Allah taala qadınları şəhvət hissini ödəmək, onunla nəsil artırmaq və yer üzündə həyat qurmaq üçün yaratmışdır. Uşaqbazlıq isə bunun əksi olaraq bunu məhv edir. Belə əməllərlə məşğul olanlara iblisin dediyi söz təsdiqdir. Allah taala iblis haqda buyurur:
“(iblis dedi:) Onlara Allahın yaratdıqlarını dəyişdirməyi əmr edəcəyəm!” (ən-Nisa: 119).
2. Uşaqbazlıq, edilən kişinin kişiliyini öldürür. O, cəmiyyət üçün xeyirli bir üzv, dininə xidmət edən şəxs olmaq əvəzinə, zəlil, alçaq, əxlaqsız və həyasız bir insana çevrilər. Allah taala bizləri belə çirkin əməllərdən qorusun…Amin!!!
3. Bu, uşaqbazlıq edən adamın insanlar tərəfindən təhqir olunmasına, ona nifrət edilməsinə və ondan iyrənilmələrinə səbəb olan əməldir. Belə işlərlə məşğul olan adam cəmiyyətdə qiymətsiz və dəyərsiz olarlar. Hamı onlardan qaçar və onlara alçaq gözlə baxar.
4. Uşaqbazlıq etmək spid xəstəliyinin əsas səbəblrindəndir. Bu günə qədər müalicəsi tapılmayan bu xəstəlik belə əməllərlə məşğul olanların axırına çıxır. Şəkk yoxdur ki, bu Allah taala tərəfindən şər insanlara qarşı bir cəzadır. Uşaqbaz öz şəhvətini haram və qəbahətli yolla ödədiyindən Allah taala onun cəzasını elə bu şəhvətin və pis əməlin özündə etmişdir. Bu xəstəliyə yoluxmuş adam əməlinin cəzası olaraq cəmiyyətdə qiymətsiz və dəyərsiz həyat sürər. Onun ölümü heç kəsi təəssüfləndirməz. Tibbi araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, bu xəstəliyə yoluxanların 95 % -i kişilərdir. 25-45 yaş arasında olanların 75-80 %-i uşaqbazlıqla məşğul olanlar, 17%-i isə narkotik maddələr qəbul edənlər təşkil edir. Beynəlxalq sağlamlıq mərkəzinin araşdırmalarına görə spid vəbası 2000-ci ildə yalnız Afrikada təxminən 1.800.000. adamın məhvinə səbəb olmuşdur. Həmçinin bu xəstəliyin ilkin yayılmasından 2000-ci ilə qədər vaxtda 11.000.000 adam həlak olmuşdur. Indi isə bu ədəd ikiqat artmış və 22.000.000-na çatmışdır.

Hazırlayan:
R.Muradlı
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 22.05.2007 | Oxunma sayı: 1. 899 baxış