Allaha sğınmaq insandan vəsvəsəni uzaqlaşdırar.Uca Allah Qurani-Kərimdə buyurmuşdur:

“Əgər sənə Şeytandan (bu əmr olunduğu işləri yerinə yetirməmək məqsədilə) bir vəsvəsə gəlsə(fəsad toxunsa) , Allaha sığən.Şübhəsiz ki, Allah (hər şeyi) eşidəndir , biləndir”
(Əl-Əraf suarəsi 200, )

“Əgər sənə .eytandan (bu xislətə mane olan) bir vəsvəsə gəlsə(fəsad toxunsa),Allaha sığın.Şübhəszi ki, Allah(hər şeyi) eşidəndir, biləndir!.
(Fussilət 36)

Allaha sığınmaq qəzəbi aradan qaldırar.

Süleyman bin Surad(Allah ondan razı olsun) demişdir: iki nəfər Peyğəmbər (sallallahu aleyhi vasəlləmin) yanında bir-birilərinə qəzəbləndilər.Onlardan birisinin qəzəbinin şiddətindən yanağları şişmiş və qızarmışdı.Bu an Perğəmbər (salllahu aleyhi vasəlləm): mən elə bir söz bilirəm ki, əgər onu desə qəzəbi sakitləşər dedi..Bunu eşidən kimi aramızdan bir nəfər getdi və qəzəbini boğa bilməyənə, perğəmbər(sallallahu aleyhi vasəlləmin) “Şeytandan Allaha şığın”(yəni Əuzu billəhi minəş şeytanir racim) sözünü ona xatırlatdı.Gəzəbli insanda , elə bilirsən mən dəliyəm! Get buradan cavabını verdi
(fəthul-Bari, nömrə 6048.\ Müslim, 2610)

Allah təala hər Quran oxuyamaq istəyəndə , ona sığınmağı əmr buyurmuşdur.
“(Yə rəsulum) Quran oxumaq istədiyin zaman məlun Şeytandan Allaha sığın”.
(Nəhl, 98)

Əksər alimlərin rəyinə görə bu əmr müstəhəbə dəlalət edir.(yəni vacib deyil)
Şeytandan məqsəd , insanalr və cinlərdən olan şeytanlardır.
Uca Allah buyurmuşdur:

“Beləcə, Biz hər peyğəmbər üçün insan və cin şeytanlardan düşmənlər yaratdıq.Onlar (biri digərlərini) aldatmaq məqsədilə bir-birinə təmtətaqlı(zahirən gözəl, daxilən çirkin) sözlər təlqin edərlər.Əgər Rəbbin istəsəydi, onlar bunu etməzdilər.Onları uydurduqları yalanlarla birlikdə boşla getsinlər!”
(əl-Ənam 112)
Əbu Zər(Allah ondan razı olsun) demişdir:
Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi vasəlləmin məsciddə yanında oturmuşdum
.Peyğəmbər mənə :Ey Əbu Zər namaz qıldınmı ?Mənə yox qılmadım dedim.
Perğəmbər mənə qalx və namaz qıl dedi.Məndə ayağa qalxdım namaz qıldım və yenə peyğəməbrin yanında oturdum.
.Peyğəmbər: Ey Əbu Zər insnalardan və cinlərdən olan şeytanların şərrindən Allaha sığın .Mən ey Allahı rəsulu : insanlardan da şeytanlar varmı ? dedim.Peyğəmbər bəli cavabını verdi.
(Müsnəd 5\179, Məhəmməd Nəsruddin Albani bu hədisə səhihdir demişdir)

Şeytan sözünün mənası:
Təfsir alimi ət-Təbəri demişdir: Ərəb dilində, azğınlıq edən insana , cinə və heyvanlara şeytan deyilir.(Təfsib ibn Kəsir, 1\34)
(Təfsir Təbəri,1\111)

Rəcim sözünün mənası:
Təfsir alimi İbn Kəsir demişdir: Rəcim, bütün xeyr işlərdən məhrum olana, qovulmuşa deyilir.
Uca Allah buyurmuşdur:

“And olsun ki, Biz dünya səmasını (yerə ən yaxın olan göyü) qəndillərlə(ulduzlarla) bəzədik, onları şeytanlara atılan mərmilər etdik və onlar (şeytanlar ) üçün yandırıb-yaxan alovlu atəş əzabı hazırladıq”
(Mülk, 5)

“(Biz həm də göyü) itaətdən çıxmış hər bir şeytandan qoruduq.Onlar ali bəzmə(yuxarı aləmə, mələklər aləminin söhbətlərinə) qulaq asa bilməz və hər tərəfdən (axan ulduzlar vasitəsilə)qovulub atılar.(Səmadan) kənar edillərlər.Onları daimi əzab gözləyir!.Ancaq (şeytanlar içəsərisndə mələklərin söhbətlərindən bir sözü , bir xəbəri ) çırpışdıran (oğrun-oğrun) öyrənən) olsa , onu da dərhal yandırıb-yaxan bir ulduz (hər şeyi dəlib keçən bir məşəl) təqib edər.”
(əs-Saffat, 7-11)

Share Button
Tarix: 12.03.2007 | Oxunma sayı: 5. 444 baxış