Әziz hәmvәtәnlәr! Xalqımızın vә bütün müsәlman dünyasının bu gözәl bayramı mübarәk olsun! Uca Allah bu ayda etdiyimiz ibadәtlәrimizi qәbul etsin vә bizlәri bağışlanmış halda növbәti Ramazanlara çatdırsın!

Share Button
Tarix: 05.06.2018 | Oxunma sayı: 2. 483 baxış