MİSİR FİRONLARI NƏYƏ GÖRƏ BU QƏDƏR LƏNƏTLƏNİBLƏR?

Misir Fironları, paqanizmin (müşrikliyin) gətirmiş olduğu günahlar nəticəsində, çox iyrənc əməllər edir və öz xalqlarına da bunu təbliğ edirdilər. Təbii ki bu, ailə modelinə də təsir etməyə bilməzdi. Qədim Misirin ən məşhur fironlarından olan Tutanhamonun mumiyasının virtual analizindən şəkildəki nəticə də, bunu daha da real isbat edir..

 

Firon Tutanhamonun anadan gəlmə fiziki məhdudiyyətləri olub. Alimlər bunun səbəbi kimi, Qədim Misir fironlarının ailədaxili evliliklərini göstərir. Məlum olduğu kimi, Qədim Misir fironları “müqəddəs qan”larını təmiz saxlamaq üçün öz bacıları ilə (!) evlənirdilər.

Tutanhamonun mumiyasını araşdıran alimlər tərəfindən hazırlanmış virtual görüntü.

Tutanhamonun atası Exnaton da öz bacısı ilə evlənmişdi. Tutanxamon’un özü də ögey bacısı ilə evlənmişdi. Qardaş-Bacı evliliyi Misir fironlarında genetik xəstəliklərin artmasına və varislərə ötürülməsinə səbəb olurdu. Buna görə də, bir çox firon çox qısa ömür sürürdü.

Allahı inkar edən və ya şirk qoşan ideologiyalarda bu cür iyrənc adət-ənənələr çox geniş yayılmışdı. Bu kimi şeylər, təkcə Qədim Misirdə deyil, Qədim İranda (Sasanilərdə) da məhur idi. Misal üçün, II Yezdəgird (farsca : یزدگرد دوم ), öz qızıyla evlənmiş, sonra isə, onu öldürtmüşdü. Danimarkalı alim Arthersin deyir ki, Qədim İranda (Sasanilərdə) bu kimi adətlər günah deyil, Allaha yaxınlaşmağa vəsilə olan (!) olan əməllərdən hesab edilirdi. BəhramCəşteps də, evlənməsi haram olan qohumlarıyla evlənmişdilər. (“Sasanilər dövründəki İran”, səh. 430-439)

 

Tutanhamon da atasının ölümündən sonra 9 yaşında taxta çıxmış, 19 yaşında isə ölmüşdü. Qeyd edək ki, Misir Fironları, özlərini tanrı hesab edir, yəni – şirkin ən ağır növünü işləyərək – birbaşa özlərini Uca Yaradana şərik qoşurdular. İnsanları özlərinə boyun əyməyə məcbur edən Fironlar, müşrikliyin gətirdiyi iyrənc günahlar işləmiş, Allah tərəfindən göndərilmiş haqq elçilərinə zülmlər etmiş, xaqlarının da doğru yolda olmasına əngəl törətmiş, habelə, sosial həyatda da insanların haqqını qəsd edərək, işgəncələr də verməkdən çəkinməmişlər.

“Musanın xəbəri sənə gəlib çatdımı? Bir zaman Rəbbi ona müqəddəs Tuva vadisində belə səslənmişdi: “Fironun yanına get! Həqiqətən, o, həddini aşdı. (Firona) de: “Səni (günahlardan) təmizlənməyə dəvət edirəm.” (Quran, Naziat surəsi, 15-18)

 

Allah da, onlara bəlalar göndərərək, soy-köklərini məhv etmiş və ibrət almamız üçün, bizlərə bunun nümunələrini nümayiş etdirmişdir.

“Ancaq o Musanı yalanladı və ona qarşı çıxdı. Sonra arxasını çevirib (Musanı haqsız göstərmək üçün) işə başladı. O, (öz adamlarını) bir yerə yığıb (onlara) səsləndi. O: “Mən sizin ən uca Rəbbinizəm!” – dedi. Buna görə də Allah onu axirət və dünya əzabı ilə cəzalandırdı. Həqiqətən, bunda (Allahdan) qorxanlar üçün ibrət dərsi vardır.” (Quran, Naziat surəsi, 21-26)

 

FİRON || RAMZESİN DƏRDSİZ HƏYATI

Bir çox insan, zəngin və güc sahibi insanlara həsəd edir, onların həyatını yaşamağı arzulayır. Dünya tarixinin ən zəngin hakimiyyət sahiblərindən olmuş Fironlardan söz dümüşkən, incə bir nüansa diqqət çəkməkdə fayda vardır..

Firon || Ramzes

Tarixi mənbələrə isnad olunan rəvayətlərə görə, (Musa dövrünün Misir fironu olduğu iddia olunan) məşhur || Ramzes, həyatı boyunca heç xəstələnməmiş, baş ağrısı belə çəkməmişdir. Dərdli insanın tədricən Allah’a yönəldiyinə, Onu xatırladığına görə, Allah ona heç bir dərd verməmiş, onun tərəfindən xatırlanmaq istəməmişdir. Nəticə nə oldu? “Fironluq” edərək, Allahın dinini qəbul etmədiyinə və ona qarşı mübarizə apardığına görə suda boğularaq həlak oldu.. Həyatda olan hər şeyi əldə etmək və dərdsiz ömür sürmək istəyən şəxslər, Firon kimi – Allah’ın Özünü unutdurduğu kəslərdən olmaqdan şiddətlə qorxmalıdırlar.

 

 

Ayxan Yaquboğlu 

Share Button
Tarix: 10.09.2020 | Oxunma sayı: 2. 771 baxış