Ənəs ibn Malik (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Dörd (nəfər) Cəhənnəmdən çıxardılaraq Uca Allahın hüzuruna gətiriləcək. Allah onların oda (girmələrini) əmr edəcək. Onlardan biri Allaha yalvararaq deyəcək: «Ey Rəbbim! Mən ümid edirdim ki, Sən məni (oddan) çıxartsan, ora qaytarmayacaqsan». Allah: «Səni ora qaytarmayacayıq» – buyuracaq».

(Əhməd 12835, 13313, 13337, 13659, . Şueyb əl-Arnavut isnadını Muslimin şərtlərinə görə səhih adlandırmışdır.)

Share Button
Tarix: 15.12.2010 | Oxunma sayı: 884 baxış