Ənəs (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Allah buyurur: «Kim sipirtli içki içmək iqtidarında ola-ola onu tərk edərsə, Mən mütləq ona Cənnətdə cənnət içkisi içizdirərəm. Kim ipək geyinmək iqtidarında ola-ola ondan imtina edərsə, Mən mütləq ona Cənnətdə ipək geyindirərəm».
(Bəzzar 7271. əl-Albani «Sahihut-Tərğib vət-Tərhib»də (? 2375) hədisi səhih li-ğeyrihi adlandırmışdır.)

—————
Topladı
K. Hüseyn
H 1431 / M 2010
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 06.12.2010 | Oxunma sayı: 848 baxış