Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «Allah məxluqatı yaratdığı zaman Öz yanında Ərşin üzərində yerləşən Kitabında Özünə aid belə yazmışdır: «Həqiqətən də, Mənim rəhmətim qəzəbimi üstələyir!»
(əl-Buxari 97. Kitəbut-Tövhid 33 (3194, 6986, 7404, 7554).

———–
Topladı
K. Hüseyn
H 1431 / M 2010

Share Button
Tarix: 01.11.2010 | Oxunma sayı: 1. 634 baxış