Fitnələr Kitabitabı.
Birinci fəsil: Fitnələrin yaxınlaşması və pislik (fitnə, fəsad) çoxaldıqda həlakın gəlişi haqda.

Zeynəb bintu Cəhş (r.a) belə rəvayət edir: “Bir gün Peyğəmbər (s.a.v) yuxusundan belə deyərək oyandı: “Lə iləhə illəllah! Yaxınlaşan şərdən ərəblərin vay halına! Bu gün Yəcuc və Məcuc səddindən bu boyda dəlik açıldı.” (Sufyan əliylə on düyünü etdi.) Bunun üzərinə mən: “Ey Allahın Elçisi! İçimizdə saleh kimsələr olduğu halda, biz həlakmı olacağıq?” dedim. Peyğəmbər belə buyurdu: “Bəli, (fasiqlik, fahiş əməllər, əxlaqsızlıq, zülm kimi) pisliklər çoxaldığı zaman.”

Əbu Hüreyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini rəvayət edir: “Bu gün Yəcuc və Məcuc səddindən bu boyda dəlik açıldı.” Vüheyb əliylə doxsan düyünü etdi.”

İkinci fəsil: Fitnələrin yağış yerləri kimi enməsi.

Üsamə ibn Zeyd (r.a) belə rəvayət edir: “Peyğəmbər Mədinənin qalalarının biri üzərinə çıxıb belə buyurdu: “Mənim gördüyümü görürsünüzmü? Mən sizin evlərinizin arasında fitnələrin yerlərini yağış yerləri kimi görürəm.”

———————–
Səhih Müslim
İmam Əbu əl-Hüseyn Müslim ibn əl-Həccac əl-Quşeyri əl-Neysəburi
Ərəb dilindən tərcümə edənlər:
İsrafilov Anar Telman oğlu
Hacıyev Arif Süleyman oğlu
Redaktor:
Heydərov Rəfail Mikayıl oğlu
Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin
29.12.2009-cu il tarixli DK-408/B saylı məktubu ilə
nəşrə razılıq verilmişdir

Share Button
Tarix: 28.06.2010 | Oxunma sayı: 1. 022 baxış