On yeddinci fəsil: Danışdığı bir sözün onu Cəhənnəmə varid etməsi haqda.

Əbu Hüreyrə (r.a) Peyğəmbər (s.a.v) belə dediyini rəvayət edir: “Şübhəsiz, qul mənasını bilmədən bir söz danışar və bu səbəblə Cəhənnəmdə şərq ilə qərb arası məsafədən daha uzağa düşər.”

On səkkizinci fəsil: Möminin bütün işləri xeyirdir.

Suheyb (r.a) Peyğəmbərin(s.a.v) belə dediyini rəvayət edir: “Möminin işi necə də qəribədir! Onun bütün işləri xeyirdir. Bu yalnız möminə məxsusdur. Ona sevinc üz verdikdə, Allah-Təalaya şükür edər və bu onun üçün xeyir olar. Başına zərərli bir iş gələrsə səbir edər və bu da onun üçün xeyirli olar.”

——————
Səhih Müslim
İmam Əbu əl-Hüseyn Müslim ibn əl-Həccac əl-Quşeyri əl-Neysəburi
Ərəb dilindən tərcümə edənlər:
İsrafilov Anar Telman oğlu
Hacıyev Arif Süleyman oğlu
Redaktor:
Heydərov Rəfail Mikayıl oğlu
Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin
29.12.2009-cu il tarixli DK-408/B saylı məktubu ilə
nəşrə razılıq verilmişdir

Share Button
Tarix: 28.06.2010 | Oxunma sayı: 1. 236 baxış