Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «Uca Allah buyurur: «Adəm övladının etdiyi hər bir nəziri Mən əzəldən təqdir etmişəm. Onun nəzir etməsi qədəri dəyişmir. Çünki Mən bunu əzəldən təqdir etmişəm. Mən bunu sadəcə xəsis adamdan çıxardıram. O, əvvəlcədən Mənə verməli olduğunu sonradan verir».

(Əhməd az fərqliliklə rəvayət edib 7499, 7807, 8137, 8152. əl-Albani «Sahihul-Cəmiis-Sağir»də (? 4334) səhih olduğunu bildirmişdir.)

——————-
Topladı
K. Hüseyn
H 1431 / M 2010

Share Button
Tarix: 24.06.2010 | Oxunma sayı: 1. 599 baxış