Sədəqə
Ənəs (r.a) rəvayət edirki peyğəmbər (s.a.v) demişdir: “Həqiqətən sədəqə (insanı) Allahın qəzəbindən və pis ölümdən qoruyur”.
(Bu hədisi ət-Tirmizi 664 və İbn Hibban 3298 rəvayət etmişlər, və hədisin səhih olduqunu bildirmişlər.)

Bədnəzərdən qorunma

Quranın sonuncu surələri “əl-Fələq” və “ən-Nəs”.
Əbu Səid əl-Xudri (r.a) rəvayət edirdi: “İki surə “əl-Mu‘auizatan” nazil olana qədər peyğəmbər (s.a.v) cin və insanların bədnəzərindən Allaha sığınardı. Bu surələr nazil olduqda isə, o bütün kəlmələri tərk edərək yalnız onları oxumaqa başladı”.
(ət-Tirmizi, 3/267; İbn Məcəh, 2/1161. Şeyx əl-Albani hədisin səhih olduqunu təsdiqləmişdir.)

—————–
Hazırlayan
Sultan Abu Muhammad

Rus dilindən tərcümə
Əbu İmran əs-Sələfinindir
Ardı var

Share Button
Tarix: 11.06.2010 | Oxunma sayı: 903 baxış