Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Uca Allah buyurdu: «Mən şərik olmağa möhtac deyiləm. Kim Məndən qeyrisini Mənə şərik qoşaraq bir əməl etsə, onu da, onun şirkini də tərk edərəm».
(Muslim 2985, 5300, 7666.)

————
Topladı
K. Hüseyn
H 1431 / M 2010

Share Button
Tarix: 30.04.2010 | Oxunma sayı: 1. 368 baxış