əl-Cəvad — Peyğəmbər (s.a.v) buyurdu: “Həqiqətən Allah gözəldir və gözəl olanı da sevir. Pakdır və pak (təmiz) olanı da sevir. Kərəm sahibidir və kəramətli olanı da sevir, səxavətlidir və səxavətli olanı da sevir”

CƏLİL
əl-Cəlil – “Ancaq əzəmət və kərəm sahibi olan Rəbbinin zatı baqidir”. (ər-Rahmən 27).

———–
“İsim və Sifətlər Tövhidi”
Toplayan və Tərtib Edən
Kamal Hüseyn

Share Button
Tarix: 05.04.2010 | Oxunma sayı: 530 baxış