Sual: On yaş həndəvərində olan cavan qardaşlarımı Allahın yoluna necə dəvət edim ki, onlar dindar olsunlar, sadiq bir müsəlman kimi böyüyüb-başa çatsınlar? Bunun üçün hansı metodlardan istifadə edim?

Cavab: Həmd Allaha məxsusdur.

Sizə məsləhət və nəsihətimiz budur ki, onlara Qurani Kərimi və Peyğəmbərin səhih Sünnəsini, islamda gözəl əxlaq, ehsan, davranış qaydaları, valideynlərə hörmət və yaxşılıq etmək, qohumluq əlaqələrini saxlamaq, dürüstlük, etibarlı olmaq, əmin olmaq və s. kimi xüsusiyyətləri öyrədəsiniz. Həmçinin, daima camaat ilə namaz qılmaları üçün buna nəzarət edin. Eləcə də, onlara yemək yeyərkən, içərkən, danışarkən və s. islamda buyurulan ədəb qaydalarını başa salın. Əgər onlar bu cür gözəl, uca ədəb və əxlaq qaydaları üzərində yetişərsə, onlar Allahın izni ilə doğru yolda olub sabitqədəm qalar və doğru yol üzərində yetişərək həm özlərinə, həm də müsəlman ümmətinə faydaları toxunar və bunun üçün isə sizə böyük əcr verilər.

Daimi Heyətin Fətvaları, 12/261-262

Share Button
Tarix: 03.12.2009 | Oxunma sayı: 661 baxış