• Hər kəs, dünyadakı faydasız şeyləri abadlıq edərkən , sən axirətini yaxşılaşdır !
• Hər kəs, başqasının ayıbını araşdırarkən , sən öz ayıblarınla məşğul ol !
• Hər kəs, insanlara yaranmağa çalışarkən, sən Allahın razılığını qazanmağa çalış !
•Hər kəs, fanilərlə dost olarkən, sən baqi olan Allah ilə dost ol !
•Hər kəs, bir şeyə güvənərkən, sən Allaha güvən !

•Hər kəs, nəfsini bəyənərkən, sən pisləməyə çalış !

• Hər kəs, mal toplarkən, sən comərd ol !

• Qənaətdən daha fəzilətli bir mal görmədim. (Hz. Ömər r.ə)

• Qənaətkar adamın ürəyi dənizdən daha zəngin; münafiqin ürəyi isə, daşdan daha qatıdır. (Hz. Əli r.ə.)

•Söz dərman kimidir. Azı faydalı, çoxu zərərlidir. (Hz. Əli r.ə)

•Ağıl kimi mal, yaxşı xasiyyət kimi dost, ədəb kimi miras, elm kimi sərvət olmaz. (Hz. Əli r.ə)

•Ey oğul! Səadətin dörd nişanı vardır: 1-Doğruluk 2-ƏdƏB 3-TƏvazu 4-Əmanətə xəyanət etməməkdir. (Loğman ə.s)

•Ey oğul! Bu dörd şey geri gəlməz : 1-Ağızdan çıxan boş söz 2-Yapılan iş 3-Hədəfə atılan ox 4-Geçen gün. (Loğman ə.s)

•İnsanlarla elə yaxşı dolanın ki, düşmənləriniz belə ölümünüzə ağlasınlar. (Hz. Əli r.ə)

•Malını çəkindiyin kimi dilini də çəkin. (Hz. Əli r.ə)

•Sədəqəni dartdığın kimi sözlərini də dart.

•Sözünü ölçülü sərf et və danışarkən çox diqqət yetir. Çünki, bir tək sözün yersiz sərf edilməsindən min qızıl pulun yersiz xərclənməsi daha yaxşı olar.

•İnsanların sözlərinə deyil, işlərinə bax! Hər kəsin sözünə aldanma!

•İnsanı paltarına görə qarşılayar, məlumatına görə ağırlayarlar.

•Hz. Əli (r.ə) belə buyurdu: “Əgər cənabı Haqq, Ümməti Məhəmmədə əzab etməyi arzu
etsəydi, Ramazanı Şərif ayını və İxlas surəsini onlara verməzdi.

————–
Tamilla G.Mirzoyeva

Share Button
Tarix: 10.07.2009 | Oxunma sayı: 1. 060 baxış