Sual: Əssalamu aleykum. Faiz (riba, sələm) nə üçün qadağan edilib? Yaşadığım yerdə qardaşlardan bəzilərinə tutarlı cavab Aəqdim etmək üçün mənə dəlillər lazımdır.

Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın.

Cavab:

Həmd Allaha məxsusdur.

Və aleykumus salam və rahmətullahi və bərəkətuhu.

Sələm, riba bunun nəticəsində meydana gələn zərərli təsirlərinə görə qadağan edilib.
Bu təsirlərə aiddir:

1. İqtisadi təsirlər-sələmçilik əqdləri, əməliyyatları nəticəsində pul vəsaitləri passiv və qeyri-məhsuldar qalır, yoxsulların sayı artır.

2. Sosial təsirlər-insanlar arasında münasibətlərin pozulması, yoxsul təbəqə ilə zənginlər arasında ədavət, düşmənçilik və nifrət hisslərinin yaranması, fitnə-fəsadın çoxalması, ehtiyac səbəbindən əxlaqsızlıq, zinanın yayılması.

3. Psixoloji və mənəvi təsirlər-təkəbbürlük, insanlara yuxarıdan baxmaq, qəlblərin sərtləşməsi və yoxsulların ehtiyaclarının istismar edilməsi.

Yuxarıda sadalananlar sələmin fərdi səviyyədə təsirlərindən bəhs edir.

Dövlət səviyyəsində təsirlərinə gəldikdə ölkələr (iqtisadi, siyasi baxımdan) zəifləyir, təbii sərvətlər digərlərinin nəzarətinə keçir, ölkələrin sonu düşmənlərinin istək və arzularına boyun əyməklə başa çatır, ölkələrin milli sərvətləri daşınaraq bundan məhrum qalırlar və problemlərin təsir dərəcəsi getdikcə daha da şiddətlənir. Bütün bunlar bizim həqiqətən də şahid olduğumuz gerçəklərdir. Allahdan əvf və afiyət diləyirik.

Muhammad Saleh əlMunəccid

Share Button
Tarix: 26.05.2009 | Oxunma sayı: 1. 101 baxış