Rəsulullah (sav)mbuyurmuşdur:
“Uca Allah qiyamət günü belə deyəcəkdir:Mənim qonşularım hardadır, mənim qonşularım hardadır?
Mələklər Ey Rəbbimiz!
Sənə qonşu olmağa kimlər nail ola bilərlər?
Uca Allah: onlar məscidləri abad edənlərdir.(yəni , o kəslər ki camaat namazlarını məscidlərdə qılmağa səy göstərir , Uca Allahı çox zikr etmək və elm öyrənmək üçün məscidə gəlirlər.
(Səhih Hədislər Silsiləsi,6/512)

Alimlərin həyatından nümunələr.
İbn Cureyc demişdir: “iyirmi il məscid A`tanın (məşhur alimlərdən biri) döyəşi olmuşdur”.

Səid bin əl-Museyyib demişdir: “otuz il boyu hər azan verildiyində məsciddə olmuşam”

Rabia bin Zeyd demişdir: xəstəlik və səfərdə olmağım xaricində qırx il içərisində hər günorta əzanı oxunduğunda məsciddə olmuşam”

Share Button
Tarix: 02.07.2008 | Oxunma sayı: 557 baxış