Hər bir kəs (canlı) ölümü dadacaqdir…” (Ali Imran, 185)

Ismayıl ibn Kəsir deyib:
“Bu ayədə butun bəşəriyyətə başsağlığı verilib, çünki yer üzərində elə insan yoxdur
ki, onu ölüm haqlamasin”.
Təfsir alimi İsmayıl bin Kəsirin bu sözləri çox dəyərli və hikmətlidir.
Hər kəs bu dəyərli və hikmətli sözü unutmsın və başsağlığının verildiyni yaxşı bilsin.Bir gün gec və ya tez.Hər kəsin başsağlığının vaxtı gəlib çatacaqdır.

Share Button
Tarix: 08.06.2008 | Oxunma sayı: 1. 449 baxış