Sual-Dəccal nə zaman meydana çıxacaq?

Cavab-Dəccalın peyda olması Qiyamətin əlamətlərindəndir. Lakin bunun vaxtı qəti olaraq bilinmir. Çünki Qiyamətin baş verməsini Allahdan başqa heç kəs bilmidr. Həmçinin əlamətlər özünü büruzə verdikdən sonra onlar haqqında xəbər tuturuq. Ona görə də Dəccalın peyda olması bizə məlum deyiil. Lakin biz qəti olaraq bilirik ki, onun peyda olması Qiyamətin əlamətlərindəndir.

Məcmu Fətəvə və Rəsəil-Cild 2, Nömrə 142

Share Button
Tarix: 02.04.2008 | Oxunma sayı: 959 baxış