Sual-Müsəlman bir kəs eyni süfrə arxasında spirtli içki qəbul edən qeyri-müsəlmanlarla yemək yeyə bilər?

Cavab-Həmd Allaha məxsusdur.

Fərq etməz, istər kafirlər və yaxud müsəlmanlar olsun, spirtli içki qəbul edənlər ilə oturmaq olmaz. Allah təala küfr və batildən danışanlar ilə oturmaq barəsində buyurur: “başqa bir söhbətə girişməyənə qədər onlarla bir yerdə əyləşməyin! (ən-Nisa 4:140)

Əl-Təbəri demişdir: bu ayə açıq-aydın dəlalət edir ki, batillərinə daldığı zaman, hər hansı növdən olan batil əhli ilə oturmağa icazə verilmir.

Ayənin davamında Allah təala buyurur: “Çünki o vaxt siz də onların tayı olarsınız.”
İbn Kəsir demişdir: yəni, sən də günahda onlar kimi olacaqsan.

Cabir radiyallahu anhunun rəvayət etdiyi hədisə əsasən peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir: “Allaha və axirət gününə iman gətirən kəs spirtli içki olan süfrə arxasında oturmasın”. (Tirmizi, Əl-Ədəb 2725; Şeyx Albani Səhih əl-Tirmizi əsərində, 2246 hədisi səhih olaraq təsnif etmişdir). Hədisin şərhçisi demişdir: hətta həmin kəs onlarla içki içməsə belə, sanki onların bu münkər əməlini təsdiq etmiş sayılır.

Ona görə də, içki içməsəniz belə onlarla bir süfrədə oturmaq və yaxud onlarla danışmaq olmaz. Çünki bu cür halda elə bil ki, sakit şeytana oxşayırsınız.
Onların bu əməllərini görsəniz, sizə vacib olan onların bu əməllərini inkar etməkdir və onlar sizin bu sözlərinizə fikir verməsələr, qəbul etməsələr o zaman onları tərk edin və onlardan uzaq olun.

Allahdan salamatlıq və afiyət istəyirik. Allahın salamı və salavatı peyğəmbərimiz Muhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmə olsun.

Muhammad Saleh əlMunəccid

Share Button
Tarix: 31.03.2008 | Oxunma sayı: 1. 294 baxış