Nifaq iki cür olur:
1. Etiqadda; 2. Əməldə
Istəsən, deyə bilərsən:
1. Böyük nifaq;
2. Kiçik nifaq

Əgər istəsən, de:
1. Islam ümmətindən xaric edən nifaq;
2. Islam ümmətindən xaric etməyən nifaq.
Istəsən, de:
1. Küfr nifaqı;
2. Əməl nifaqı. (Bax: Zəhəbi, “əs-Siyər” kitabı, 1/363).
Etiqadda olan nifaq ən böyük olub öz sahibini Islam ümmətindən xaric edir. Bu, küfr nifaqıdır ki, sahibi zahirən özünü müsəlman kimi göstərsə də, küfrünü gizli saxlamış olur.
Əməldə olan nifaq nisbətən kiçikdir, öz sahi-bini Islamdan xaric etmir. Onun növləri vardır:
1. Yamana yol vermək;
2. Vədə xilaf çıxmaq;
3. Əmanətə xəyanət etmək;
4. Andı pozmaq;
5. Rəqabəti biabırçılığa çevirmək;
6. Döyüşdən qaçmaq.
Münafiqlər iki cürdürlər:
1. Tamamilə münafiq olan adam;
2. Yalan nifaqın hissəsinə malik olan adam.

Share Button
Tarix: 14.03.2008 | Oxunma sayı: 1. 390 baxış