Allah-taala buyurur: «Biz kafirlər üçün zəncirlər, qandallar və alovlu bir atəş hazırlamışıq», «Küfr edənlərin boyunlarına zəncir vurarıq», «O zaman ki, boyunlarında halqalar və zəncirlər olduğu halda sürüklənəcəklər, Cəhənnəmə (qaynar suya) tərəf, sonra odda yandırılacaqlar», «Dərgahımızda (onlardan ötrü ağır) qandallar və (alovlu) Cəhənnəm; boğaza tıxanıb qalan yemək (zəqqum) və (yandırıb-yaxan) şiddətli əzab vardır!»

Allah-taala bu ayələr vasitəsi ilə xəbər verir ki, O, Cəhənnəm əhli üçün orada üç növ əzab hazırlamışdır və bunlar aşağıdakılardır:
Birinci növ əzab qandallardır ki, bu da Cəhənnəm əhlinin boyunlarına vurulacaqdır. Qandalla bir əl boyuna bağlanılır, zəncirlə isə hər iki əl boyuna vurulur. Beləliklə, onların əlləri qandallı üzüstə əzaba doğru sürüklənəcəklər və üzləri ilə əzabdan qoruna bilməyəcəklər. Bunu aşağıdakı ayə də təsdiq edir.
«Məgər qiyamət günü (əli bağlı olduğu üçün) şiddətli əzabdan üzü ilə qorunan (yaxud cəhənnəm oduna üzüstə atılan kəs əzabdan əmin olan və ya Cənnətə daxil olan kimsə kimi ola bilərmi)?!»

Share Button
Tarix: 27.02.2008 | Oxunma sayı: 1. 581 baxış