Zil Hiccə ayının ilk ön günüdə Sübhənallah , Əlhəmdulilləh, Lə İləhə İlləllah, Allahu Əkbər demək ən gözəl ibadətlərdən biridir.

Bir gün bir ərəb Peyğəmbərimiz(sav) yanına gəlir və Ey Allahın Rəsulu mənə xeyir öyrət deyir.Peyğəmbərimiz(sav) ərəbə: Sübhənallah, Əlhəmdulilləh, Lə İləhə İlləllah və Allahu Əkbər sözlərini de.
Ərəb dərhal bu sözləri deyir və Ey Allahın Rəsulu bunlar Allah üçün bəz mən nə qazanıram?
Peyğəmbərimiz(sav) belə cavab verir: sən Sübhənallah dediyində Uca Allah qulum doğru dedi deyər, sən Əlhəmdulilləh deyəndə Uca Allah qulum doğru dedi deyər, sən Lə İləhə İlləllah deyənə Uca Allah qulum doğri dedi deyər, sən Allahu Əkbər deyənə Uca Allah qulum doğri dedi deyər və sən bu sözlərdən sona , Allahım məni bağışla, mənə rəhm eylə və mənə ruz ver desən, Uca Allah səni bağışladım, sənə rəhm etdim və səni ruziləndirdim deyər.
Dəyərli qardaş və bacılarım!
Bayram günlərinin sonuna kimi , Allahu Əkbər Allahu Əkbər Lə İləhə İlləllah, vallahu Əkbər Allahu Əkbər va lilləhil həmd sözlərini çoxlu təkrar etmək müstəhəb əməllərdəndir

Share Button
Tarix: 18.12.2007 | Oxunma sayı: 1. 056 baxış