Yeməkdən sonra edilən dua

1.Ənəsdən(Allah ondan razı olsun)rəvayət olunur ki, Peyğəmbər(ona və ailəsinə Allahın xeyir duası və salamı olsun)buyurmuşdur:
“Kim yeməkdən sonra -ƏlhƏmdu Lilləhilləzi ə`təməni həzə va razaqanihi min ğeyri havlin minni valə quvvatin-( Bunu mənə
yedizdirən və ruziləndirən Allaha həmd olsun)deyərsə onun keçmiş günahları
bagişlanar”
(Tirmizi və İbn Macə)

Fərz namazından sonra edilən ziklər

2.Əbu Hureyrədən rəvayət olunur ki, Peyğəmbər (sav) buyurmuşdur:
Kim hər fərz namazından sonra 33 dəfə Sübhənallah,33 dəfə əlhəmdu
lillah,33 dəfə Allahu əkbər deyər ,yüzüncünü lə iləhə illəllahu vahdəhu
lə şərikə ləhu ləhul mulku va ləhul həmdu va huva alə kulli şey`in sözü ilə tamamlayarsa demekle tamamlayarsa , onun günahları dənizlərin köpükləri qədər olsa belə bağışlanar.

Hazırladı:
Fərman İsayev

Share Button
Tarix: 11.12.2007 | Oxunma sayı: 1. 081 baxış