Sabit bin Dahhak peyğəmbərin (s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Kim yalandan İslamdan qeyri bir millətə and içərsə, o, dediyi kimidir. Adəm övladına bacarmadığı şeylərdə nəzir yoxdur.

Kim bir şeylə özünü öldürsə, onunla da Cəhənnəm odunda ona əzab olunar. Möminə lənət oxuyan onu öldürmüş kimidir. Məminə küfr etmək onu öldürmək kimidir”. (Buxari “Fəthul Bari” 10/464, 10/514 Müslim 1/105)

Share Button
Tarix: 09.10.2007 | Oxunma sayı: 929 baxış