1.Muaz bin Ənəsdən(Allah ondan razı olsun) rəvayət olunur ki,Peyğəmbər(Ona və ailəsinə Allahın xeyr duası və salamı olsun)buyurmusdur:
“Kim, qul huvallahu əhəd (yəni:ixlas surəsini) on dəfə oxuyarsa Allah ona cənnətdə ev tikər”.
(sahihu-elcamii(r-6472)

2.Ummu Habibətə Ramlatu bintu Əbi-Sufyandan(Allah ondan razI olsun) rəvayət olunur ki, Peyğəmbərin(Ona ve ailəsinə Allahın xeyr duası ve salamı olsun) belə dediyini eşitdim:
” Hər gün fərz namazından savayi on iki rukət nafilə namazı qilan elƏ bir mÜsƏlman yoxdur ki,Allah onun üçün Cənnətdə ev tikməsin və yaxud onun üçün Cənnətdə ev tikilməsin”
(sahihu-ettergib ve-etterhib.(c-1\s-140)

3.Peyğəmbər(Ona və ailesinə Allahın xeyr duası və salamı olsun)buyurmuşdur:
“Mən, haqlı olsa belə mubahisəni tərk edən kimsə üçün Cənnətin ətrafında evə,zarafat olsa belə yalanı tərk edən kimsə üçün Cənnətin ortasında evə və öz əxlaqını gözəlləşdirən kimsə üçün isə Cənnətin ən yüksək yerində evə zaminəm”

4.Peyğəmbər(Ona və ailəsinə Allahın xeyr duası ve salamı olsun)buyurmuşdur:
“Həqiqətən Cənnətdə elə otaqlar vardır ki,icərisindən çölü,çölündən isə içərisi görünür”
Əbu Musa-Ələşhari(Allah ondan razı olsun)dedi:
Ey Allahın Elçisi onlar kimin uçündür?
Allahın Elçisi buyurdu:
“Danışarkən mülayim olan,fağırları yedizdirən və insanlar yatdıqları halda gecəni Allah ücün qiyamda keçirən kimse üçün”

(İmam Əhməd rəvayət etmişdir)

Share Button
Tarix: 22.09.2007 | Oxunma sayı: 597 baxış