İlahi bərəkətin yer üzünü bürüdüyü bu mübarək ay, möminlər üçün qazanclı bir fürsətdir. Mükafat və savabla dolu olan bu günlərdə, əməl dəftərimizə yazılan ibadətlər, hər an şeytan və nəfsin gətirdiyi qəflət, vəsvəsə və şübhə oxlarına bir növ qalxan vəzifəsinin yerinə yetirir. Çünki fərqinə varmadan və ya bir anlıq qəflət içində işlətdiyimiz xəta və qüsurların kəffarəsi olacaq yaxşılıqlar, ən bərəkətli şəkildə bu günlərdə əldə edilə bilər. Allahın elçisi (ona salam olsun) digər aylara nisbətən bu ayda daha çox oruc tutardı.

Başda Aişə anamız olmaqla, səhabələrin dediklərinə əsasən, Peyğəmbərimiz bəzən Şəban ayının əksər günlərini oruclu halda keçirərdi. Hz. Aişə (Allah ondan razı olsun) belə buyurmuşdur: “Peyğəmbər (ona salam olsun) bəzı aylarda daha çox oruc tutardı. Hətta biz, onun bu ayda heç iftar etmədiyini sanardıq. Bəzı ayları da daha çox oruc tutmadan keçirərdi. Hətta biz onun, bu ayda heç oruc tutmadığını deyərdik”.

Başqa bir rəvayətdə Aişə anamız belə buyurmuşdur:
“Rəsulullah ilin heç bir ayında Şaban ayında olduğundan daha çox oruc tutmazdı”.

İnsan üçün önəmli olan, əməllərində davamlı olmasıdır. Bir anlıq və ya bir müddətlik həvəslə edilən, lakin davamlı olmayan əməllər, faydasız olur. Əməlin böyüklüyü, kiçikliyi, az və ya çox olması önəm kəsb etməz. Önəmli olan, davamlı olmasıdır. Peyğəmbərimiz (ona salam olsun) buyurmuşdur: “Əməllərdən gücünüz çatanı edin. Çünki siz yorulmadıqca, Allah da yorulmaz. Allah yanında əməlin ən məqbulu, az da olsa davamlı olaraq edilən əməldir.”

Hz. Aişə’ni başqa bir rəvayətində: “O (peyğəmbər) bütün Şaban ayını orucla keçirərək və nəhayət, Şabanı Ramazanla biləşdirərdi.” – deyərək (İbn Macə rəvayət etmişdir) Peyğəmbərimizin bu ayda daha çox oruc tutuduğunu ifadə edir. Bu rəvayətlərə əsasən hədis alimləri, Peyğəmbərimizin bəzi illəri Şabanı bütövlükdə, bəzi zamanlarda isə əksər günlərini oruclu keçirdiyi qənaətinə gəlmişlər. Hədisdə keçən “bütün” mənasına gələn “kull” kəlməsi, ərəbcə çoxluq mənasında da işlənir.

Şəban ayında oruc, namaz, sədəqə kimi ibadətlərin və digər islami xidmətlərin çox edilməsinin bir hikməti də, qarşıdan gələn Ramazan ayı üçün bədən və ruh olaraq bir hazırlıq və alışqanlığa səbəb olmasıdır. Çünki bəzi insanlar, “Onsuz da Ramazan gələndə daha çox ibadət edəcəyik” deyə qəflət və tənbəlliyə qapılırlar. Şaban ayında edilən ibadətlər bu pərdəni aradan qaldırır. Məşhur səhabə Usamə b. Zeyd bu mövzuda belə sual vermişdi:
“Ey Allahın elçisi, (Ramazan xaric) Şaban ayında tutduğunuz qədər heç bir ayda oruc tutduğunuzu görmədim..”
Peyğəmbərimiz belə cavab vermişdir:
“Rəcəb və Ramazan ayları arasında olan Şaban ayında insanlar qafil olurlar. Bu elə bir aydır ki, əməllər, Aləmlərin Rəbbinə bu ayda ucaldılır. Mən oruclu ikən əməllərimin ucaldılmasını sevirəm”.

Bu mübarək günləri dəyərləndirərək gün və gecələrimizi daha çox dəyərləndirə bilsək, Ramazan ayına daha gözəl şəkildə hazırlanma imkanına sahib olacağıq. Yalnız Ramazana qədər olan ayları faydalı şəkildə keçirməklə Allah tərəfindən mükafat və bağışlanma qazanmaq mümkün ola bilər. “Gözümü yumub açdım və Ramazan gəldi” qəfləti, insanı bəlkə də Cənnəti qazanmaq üçün həyatındakı yeganə şansından məhrum edə bilər. Uca Allah bizləri Şaban ayının nurundan ən gözəl şəkildə istifadə edən bəndələrindən etsin.

 

www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 02.01.2020 | Oxunma sayı: 2. 100 baxış