Başqa bir səbr qalası:
Bu qadın Ummu Harisə Rubeyyə bint ən-Nadrdır. O, Ənəs ibn Malikin bacısıdır. Allah onların hər ikisindən razı olsun. Ummu Harisə Bədr döyüşü günü Peyğəmbərin yanına gələrək dedi: Ey Allahın Peyğəmbəri: mənə Harisə haqda danışarsanmı? —O bədr günü ona dəyən oxla ölmüşdü- əgər o Cənnətdədirsə səbr edər, yox əgər elə deyilsə o zaman ağlayaraq onun üçün çalışaram. Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurdu: Ey Ummu Harisə o Cənnətdə olan bağçalardır. Sənin oğlun Firdovs əl-Ələyə (yüksək Firdovsə) nail olmuşdur. (Buxari Rəvayət etmişdir.)
Harisə öz anasına yaxşılıq edən idi.

O öz anasına hansı yaxşılığı edərdi?
O anasını öz əli ilə yedizdirirdi.
Onun yaxşılığı onu haralara yetişdirdi?
Onu Firdovs əl-Ələyə yetişdirdi.
Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurmuşdur: “Mən Cənnətdə gəzib dolaşırdım. Birdən bir Qarinin səsini duydum və dedim: Bu kimdir? Dedilər: Harisə ibn ən-Nömandır. Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurdu: Yaxşılıq belədir. Yaxşılıq belədir. O anasına ən xeyirxah insan idi.” Imam Əhməd, ibn Hibban və Hakim rəvayət etmişdir.
Bu ona yaxşılıq edən oğlunu itirmiş Ummu Harisədir. Buna baxmayaraq o tam sakit halda belə dedi: ” əgər o Cənnətdədirsə səbr edər, yox əgər elə deyilsə o zaman ağlayaraq onun üçün çalışaram.”
O necədə səbirli qadın idi. Oğlunun Allah yolunda ölümünə səbr edirdi. Onun oğlu artıq ölmüşdü. Onu maraqlandıran isə oğlunun öldükdən sonrakı halı idi. Əgər oğlu Cənnətdədirsə o səbr edər, yox əgər elə deyilsə o zaman onun üçün ağlayaraq çalışar. Bunu onu itirdiyinə görə yox, əksinə onun aqibəti və halına acıyaraq etmək istərdi. Allahım sən ondan razı qal!

www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 06.07.2007 | Oxunma sayı: 1. 367 baxış