( أعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامّاتِ الَّتِي لاَ يُجَاوِزهُنَّ بَرٌ وَلاَ فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَأ وَذَرَأ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِن شَرِّ مَا يَعرُجُ فِيهَا وَمِن شَرِّ مَا ذَرَأ ِفي الأرْضِ، وَمِن شَرِّ مَا يَخرُجُ مِنهَا وَمِن شَرِّ فِتنَةِ اللَّيلِ والنَّهارِ وَمِن شَرِّ كُلِّ طَارقٍ الاّ طَارِقاً يَطرُقُ بِخَيرٍ يَارَحمن )
«Əuzu bikəliməti-l-ləhi-t-təmməti əlləti lə yucəvizuhunnə bərrun va lə fəcirun min şərri mə xaləq va bəraə va zəraə, va min şərri mə yunzilu minə-s-səməi ,va min şərri mə yərucu fihə va min şərri mə zəraə fi-l-ardı va min şərri mə yəxrucu minhə va min şərri fitnəti-l-leyli va-n-nəhəri va min şərri kulli tarıqin illə tarıqan yatruqu bixeyrin yə Rahmən»

(Ey Mərhəmətli! Allahın xəlq etdiklərinin, yoxdan var etdiklə¬rinin, xəlq etdiklərinə verdiyi nəsillərin, səmadan nazil olanların, səmaya qalxanların, yerdə törədib artırdıqlarının, yerdən çıxan¬ların, gecənin və gündüzün fitnələrinin, xeyirlə gələnlərdən başqa, hər hansının şərindən Allahın hər bir dindar və günahkar adamın onlarsız keçinə bilmədiyi (möhtac olduğu — tərc.) tam (bütöv) kəlamlarına sığınıram).

(Əhməd, 3/419, səhih isnadla; İbn əs-Sünni, ?637. Həmç. bax: «Məcmə əz-zəvaid», 10/127; əl-Arnaut. «Təxric ət-təha¬viyyə», ¹133.)

Müsəlmanın Qalası kitabından
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 17.06.2007 | Oxunma sayı: 781 baxış