«Peyğəmbər (s.a.v.) onu sevindirən, yaxud sevincinə səbəb olan bir hadisə baş verəndə Mübarək və Uca Allaha şükür əlaməti olaraq səcdə edərdi».

(Əbu Davud, ət-Tirmizi, İbn Macə. Bax: İbn Macə, dəqiq. nəşri, 1/233; «İrva əl-ğəlil», 2/226.)

Müsəlmanın Qalası kitabından
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 17.06.2007 | Oxunma sayı: 1. 106 baxış