( اللَّهمَّ ربَّ السَّمَوَاتِ السَّبعِ ومَا أضْلَلْنَ ، وَرَبَّ الأرضِينَ السَّبعِ ومَا أقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِين وَمَا أضْلَلْنَ ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ ومَا ذَرَينَ أسْألُكَ خَيرَ هذِهِ القَريَةِ، وَخَيرَ أهْلِهَا ، وَخَيرَ مَا فِيهَا ، وأعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا ، وَشَرِّ أهْلِهَا ، وَشَرِّ مَا فِيهَا )
«Allahummə rabbə-s-səməvati-s-səbi va mə azləlnə, va rabbə-l-əradınə-s-səbi va mə əqləlnə va rabbə-ş-şəyatıni va mə adləlnə, va rabbə-r-riyəhi va mə zəreynə, əsəlukə xeyra həzihi-l-qaryəti, va xeyra əhlihə, va xeyra mə fihə va əuzu bikə min şərrihə va şərri əhlihə va şərri mə fihə»

(Allahım, yeddi qat səmanın və onların içindəkilərin Rəbbi! Yeddi qat yerin və onların üstündəkilərin Rəbbi! Şeytanların və onların azdırdıqlarının Rəbbi! Külək və onların yaydıqlarının Rəbbi! Səndən bu kəndin və onun əhalisinin xeyrini, onda olan hər şeyin xeyrini diləyirəm. Onun və onun əhalisinin şərindən, onda olan hər şeyin şərindən Sənə sığınıram)

(əl-Hakim; o, bu hədisin səhih olduğunu söyləmiş, əz-Zəhəbi də (2/100) onunla razılaşmışdır; İbn əs-Sünni, ?524; Hafiz isə bu hədisi «Təxric əl-Əzkar»da (5/154) verib yaxşı hədis olduğunu qeyd etmişdir. İbn Baz yazır: «Bu hədisi ən-Nəsai də yaxşı isnadla rəvayət etmişdir». Bax: «Tühfət əl-əxyar», səh.37.)

Müsəlmanın Qalası kitabından
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 17.06.2007 | Oxunma sayı: 735 baxış