Bu hədisləri kitaba daxil edərkən qarşımıza Peyğəmbərimizin yalnız səhih isnadla rəvayət olunan hədislərini toplamaq məqsədini qoymuşuq. Ona görə də kitaba salınan hədislərin böyük bir hissəsini dahi alimlərin səhih saydığı hədislər təşkil edir. Oxşar məzmunlu hədislərin çoxunu kitaba daxil etməyib onlardan daha dolğun olanını yerləşdirməklə kifayətləndik.

Tarix: 23.03.2020 | Oxunma sayı: 1. 570 baxış