Biz bu kitabda bu misilsiz nəslin (səhabələrin) həqiqi təsvirini vermək, onların millət, iman, bilik, haqq və ədalət yolunda cihadda, İslamı və vətəni müdafiə etmək işində nümayiş etdirdikləri məsuliyyətdən, bir-birinə bəslədikləri qardaşlıq, məhəbbət, ehtiram hissindən, onların təvazökarlığından danışmaq istərdik…

Tarix: 06.02.2020 | Oxunma sayı: 2. 949 baxış