Cinsi sevginin növləri

Cinsi sevgi üç növdür:

Birinci növ eşq — Allaha ibadət və itaət’dәn hesab olunur. Bu, kişinin xanımına olan eşqidir və faydalı sevgidən hesab olunur. Çünki, Uca Allahın evlənmə nizamını ortaya qoymasındakı hədəf — gözün və qəlbin başqalarına meyl etməsinin qarşısını almaqdır. Bu səbəblə, həmin aşiq Allah qatında da, insanlar qatında da təriflənər.

Daha Ətraflı

Düşmәn qazanma, dost qazan!

Alicәnablıq vә yumşaq xasiyyәtlilik – olduqları hәr yeri gözәllәşdirәrlәr. Danışarkәn yumşaq bir üslubda danışmaq, qarşındakına tәbәssüm etmәk, qarşılaşdığın zaman gözәl söz söylәmәk – bütün bunlar, xoşbәxt insanların örtündüklәri qiymәtli paltarlardır vә müsәlmanın sәciyyәvi xüsusiyyәtlәridir.

Daha Ətraflı