İmanın zəifliyinin təzahürü

Həqiqətən iman zəifliyinin təzahürü müsəlmanlar arasında genişdir və intişar tapmışdır. İnsanların bir çoxu qəlblərinin sərtliyindən şikayətlənir və deyir: «Qəlbimdə sərtlik hiss edirəm, ibadətlərimdən heç bir həzz ala bilmirəm, imanımın zəiflədiyini hiss edirəm, Quran oxumaqdan təsirlənmirəm, asanlıqla günaha batıram». Belə insanlarda açıq-saçıq xəstəlik nişanələri var. Bu xəstəlik bütün bəlaların əsası, bütün nöqsanları və fəlakətlərin səbəbidir.

Daha Ətraflı

Məkkədən Mədinəyə Hicrət və onun İslam tarixindəki əhəmiyyəti

Lüğətdə tərk etmək, ayrılmaq anlamına gələn hecr (hicran) məsdərindən isim olan hicrət insanın hər hansı bir şeydən bədənən, dilnən və ya qəlbən ayrılıb uzaqlaşması deməkdir. Ancaq kəlimə daha çox bir yerin tərk edilərək başqa bir yerə köç edilməsi mənasında istifadə edilir. Termin olaraq isə hicrət daha çox Həzrəti Peyğəmbərin Məkkədən Mədinəyə hicrətini ifadə edir. Seyyid Şərif Cürcani; «Küfür əhkamının tətbiq edildiyi bir məkandan Darul İslama köç etməyə hicrət deyilir».

Daha Ətraflı

Biz belə inanırıq

Bu mövzunun əhəmiyyəti və insanların bu mövzuda bir çox fikir ayrılığına düşmələri səbəbilə Allaha, mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə, axirət gününə, qədərin xeyrinə və şərrinə inanmaq olan əhli sünnə vəl cəmaə inancımızı xülasə olaraq qələmə almağı uyğun gördüm.

Daha Ətraflı

Yaşar Qurbanov: “İSLAM dini terrorun əleyhinədir”

Kitabın mövzusu lənətlənmiş vəhşiliyin qaynağı olan terrorun qətiyyən ilahi bir dinlə əlaqəli olmaması, xüsusilə İslamda terrora yer olmaması həqiqəti ilə birbaşa bağlıdır. İslam dininin əsas mənbəyi olan Quranda və başda Peyğəmbərimiz Məhəmməd (s.ə.v.) olmaqla tarix boyu yaşamış bütün müsəlman rəhbərlərinin fəaliyyətində, nəsihətlərində, həmçinin müasir dövr alimlərinin fətvalarında bu həqiqət tam açıqlığı ilə ortaya çıxır. Bu səbəblə də kitabda İslamın terroru yasaqladığını və terroru, vəhşiliyi, bütün qeyri-insani əməlləri, amansızlığı, qəddarlığı haram buyurduğu Quran ayələri işığında dəlillər ilə ortaya çıxarılmışdır.

Daha Ətraflı

Misvak və onun XXI əsrdə istifadəsi

Misvak və onun XXI əsrdə istifadəsi

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...