Camaat namazı və bu namaz mövzusunda qadınlarla bağlı hökmlər…

Camaat namazı Hökmü: Üzürlü hallar istisna olmaqla, camaat namazı fərdi şəkildə hər bir namazqılana vacibdir: […]

Daha Ətraflı

Küsuf, xüsuf və istisqa namazları…

Küsuf (günəş və ya ay tutulması) namazı: Günəş və ya ay tutulanda “Camaat namazına gəlin” […]

Daha Ətraflı

Azanla iqamə arasında nə qədər müddət olmalıdır?…..

Azanla iqamə arasında, namaz üçün hazırlıq görmək və namaza gəlmək üçün kifayət edəcək qədər ara […]

Daha Ətraflı

Müəzzinə aid olan müstəhəb əməllər

Müəzzinə aid olan müstəhəb əməllər:[1] Müəzzinin aşağadakı sifətlərə yiyələnməsi müstəhəbdir (bəyənilən haldır): 1. Müəzzinin azan […]

Daha Ətraflı

Azan və iqaməni eşidərkən nə demək lazımdır?

Azan və iqaməni eşidərkən müəzzinin dediklərini təkrarlamaq müstəhəbdir. Əbu Səid Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın […]

Daha Ətraflı

Azan və onun hökmü, fəziləti, necəliyi və s.

Azan, namaz vaxtının daxil olduğunu xüsusi sözlərlə bildirmək deməkdir[1]. Onun hökmü vacibdir. Malik ibn əl-Huveyris […]

Daha Ətraflı

istixarə namazı…

İstixarə namazı: Bir iş görməyə niyyət edən kimsənin həmin iş üçün Allaha istixarə etməsi müstəhəbdir. […]

Daha Ətraflı

Duha -Əvvabin, yəni, tövbə edənlərin – namazı və onunla bağlı məsələlər…

Duha (əvvabinlərin yəni, tövbə edənlərin) namazı: Bu namazın şəriətdə təsdiqi: Əbu Hureyrə deyir ki, «Xəlilim […]

Daha Ətraflı

Gecə namazı (qiyamul-leyl) və təravih namazları və onlarla əlaqədar məsələlər…

Gecə namazı sünnədir, müstəhəbdir. Bu namaz, müttəqilərin ən önəmli simalarındandır. Belə ki, Uca Allah buyurur: […]

Daha Ətraflı

Vitr namazı və onunla əlaqədər mövzular…

Hökmü və fəziləti: Vitr namazı təkidlə buyurulmuş sünnədir. Belə ki, Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın […]

Daha Ətraflı

Təkidlə əmr olunan və olunmayan nafilə namazlar və bu namazlarda oxunan surələr…

Təkidlə əmr olunan namazlar on rükətdir: İbn Ömər deyir ki, mən Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə […]

Daha Ətraflı

Nafilə namazı: Fəziləti, evdə qılınması, növləri

Əbu Hureyrə Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) belə dediyini rəvayət edir: […]

Daha Ətraflı

Namazda edilməsi bəyənilməyən (məkruh) əməllər

Namazda edilməsi bəyənilməyən (məkruh) əməllər: 1. Ehtiyac olmadan paltar və ya bədən ilə oynamaq: Mueyqib […]

Daha Ətraflı

Namazı batil edən amillər

Namazı batil edən amillər: 1. Bədəndən ifrazatın çıxdığına əmin olmaq: Abbad ibn Təmim əmisindən rəvayət […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbər (s.a.s.) namazı necə qılardı?

Peyğəmbər (s.a.s.) namazı necə qılardı?[1] Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) namaz […]

Daha Ətraflı

Namazdan sonra edilən zikr və dualar

Namazdan sonra edilən zikr və dualar: 1. Sovban deyir ki, Peyğəmbər namazını bitirdikdən sonra üç […]

Daha Ətraflı

Namazın düzgün olması üçün şərtlər…

Namazın düzgün olması üçün şərtlər: Namazın düzgün olması üçün aşağadakıların olması şərtdir: 1. Namazın vaxtının […]

Daha Ətraflı

Namazın sünnə əməlləri

Namazın sünnə əməlləri: Namazın sünnələri iki qismə bölünür: Deyilən və edilən. Deyilən sünnələr aşağadakılardır: 1. […]

Daha Ətraflı

Namazın vacib əməlləri

Namazın vacib əməlləri: 1. Birinci təkbirdən başqa, namaz vaxtı deyilən bütün təkbirlər. Həmçinin “Səmiəllahu limən […]

Daha Ətraflı

Namazın rükunları

Namazın rükunları: Namazın fərz və vacib əməlləri vardır ki, namaz onlardan ibarətdir. Əgər onun fərz […]

Daha Ətraflı