İnsan öz anasına zəkat verə bilərmi?

Sual: Müsəlman bir kəs öz zəkatını öz anasına verə bilərmi? Cavab: Müsəlman bir kəs öz […]

Daha Ətraflı

AND

Tərifi: Nəyə and içmək and sayılır? Allahdan başqasına and içmək şirkdir: Bir şübhə və cavabı: […]

Daha Ətraflı

NƏZİR

Tərifi: Nəzirin icazəli olması: Nədənsə asılı nəzir etməyin qadağan olunması: Hansı hallarda nəzir doğru və […]

Daha Ətraflı

QİDALAR ( II )

QURBANLIQ Qurban yalnız, inək, qoyun və dəvədən olur. Dəvə və inəyi neçə nəfərin əvəzinə kəsmək […]

Daha Ətraflı

QİDALAR(I)

TƏRİFİ Haram qidalar: Hansı qida ölü heyvan kimidir? Ölü heyvandan və qandan istisna olunan hallar: […]

Daha Ətraflı

Fitrə zəkatı

Hökmü: Hikməti: Fitrə zəkatını vermək kimə vacibdir? Fitrə zəkatının çıxarılan miqdarı: Fitrə zəkatının çıxarılan vaxtı: […]

Daha Ətraflı

ZƏKAT – Zəkatın paylanması

Zəkatın paylanması Zəkatı bu qrup insanların hamısına vermək lazımdırmı? . 1. Yoxsullar: . 2. Miskinlər: […]

Daha Ətraflı

ZƏKAT-Zəkat kimə vacibdir?

Zəkat kimə vacibdir? Zəkata düşən mal-dövlət növləri Birinci; Qızıl və gümüşün zəkatı İkinci; bitki və […]

Daha Ətraflı

ZƏKAT-Zəkatın dini əhəmiyyəti

MÖVZUDA BU MƏSƏLƏLƏRDƏN DANIŞILIR: Zəkatın dini əhəmiyyəti Zəkatın verilməsinə təşviq Zəkatdan imtina etməyin qadağan olunması […]

Daha Ətraflı

BAYRAM NAMAZLARI VƏ ONLAR HAQQINDA GENİŞ MƏLUMAT

Bu namazın hökmü: Kişi və qadınlara bayram namazını qılmaq vacibdir. Çünki Peyğəmbər (Ona və ailəsinə […]

Daha Ətraflı

İmamla namaz qılmaq və bununla əlaqəli məsələlər…

İqamə verildikdə fərz namazdan başqa heç bir namaz qılınmaz: Əbu Hureyrə Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə […]

Daha Ətraflı

QORXU NAMAZI

Uca Allah buyurur: «(Ya Rəsulum!) Sən (əsgərlərin) içərisində olub onlara namaz qıldırdığın zaman onlardan bir […]

Daha Ətraflı

Fərz namazı qılanın nafilə qılana və əksinə namaza qoşulması. Yerli adamla müsafirin birgə namazı…

Fərz namazı qılanın nafilə qılana, nafilə qılanın isə fərz qılana qoşulması: Cabir deyir ki, «Muaz […]

Daha Ətraflı

Oturub namaz qılan imamın arxasında necə dayanmaq lazımdır? İmama qoşulmaq barədə müxtəli məsələlər…

Ayaq üstə dayanmaq imkanı olan kimsə oturub namaz qılana tabe olaraq oturmalıdır: Aişə deyir ki, […]

Daha Ətraflı

Səflərin düzəldilməsi haqqında ətraflı məlumat…

Səfləri düzəltməyin vacibliyi: İmam, səflər düzəlmədən namaza başlamamalı, camaata səfləri düzəltməyi əmr etməli, ya özü […]

Daha Ətraflı

Hansı halda rükətə yetişilir və səfə çatmamış rüku etmək

Hansı halda rükətə yetişmiş sayılır? Əbu Hureyrə Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı […]

Daha Ətraflı

İmam namazı uzatmamalıdır. İmama tabe olmaq vacibdir…

İmama namazı uzatmamaq əmr olunur: Əbu Hureyrə Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı […]

Daha Ətraflı

Kim imam dayanmalıdır? Uşaq imam dayana bilərmi?

İmam dayanmağa kim daha layiqdir? Əbu Məsud əl-Ənsari Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və […]

Daha Ətraflı

Məscidə getmək və onunla əlaqəli ədəb qaydaları…

Əbu Qatadə deyir ki, «biz Peyğəmbərlə (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) namaz […]

Daha Ətraflı

Tilavət, şükr və səhv səcdələri haqqında geniş məlumat…

Tilavət səcdəsi:[1] İbn Həzm “Əl-Muhəllə” adlı kitabında (5/ 105-106) deyir: «Quranda on dörd yerdə səcdə […]

Daha Ətraflı