Həcc-Ehramda qadağan olunan şeylər,Həcci batil edən amillər

Ehramda qadağan olunan şeylər Həcci batil edən amillər İki Hərama aid qadağalar Ov heyvanını öldürməyin […]

Daha Ətraflı

Həcc-Həccin rükunları,Həccin vacib əməlləri,Təvaf etməyin şərtləri,

Həccin rükunları Həccin vacib əməlləri Təvaf etməyin şərtləri Səfa və Mərva arasında səy etməyin (dövrə […]

Daha Ətraflı

Həcc-Bu ibadətin rükunları, vacibləri və sünnələri

Həcc bir ibadətdir; Bu ibadətin rükunları, vacibləri və sünnələri mövcuddur: Həccin sünnələri: A. Ehrama aid […]

Daha Ətraflı

Həcc-«Həcc ibadətini məndən öyrənin»

«Həcc ibadətini məndən öyrənin» Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) həcci: Müslim[1] […]

Daha Ətraflı

Həcc – (Miqatlar,Zaman miqatları,Məkan miqatları,Miqatı ehramsız keçmək

Miqatlar: Zaman miqatları: Məkan miqatları: Miqatı ehramsız keçmək: Miqatda ehrama girmək: Ehrama girən insan, xəstəlik […]

Daha Ətraflı

Həcc – Uşaq və kölənin həcci,Həcc etməyə imkanı olmaq nə deməkdir?,Qadının həcc etməsi

Uşaq və kölənin həcci: Həcc etməyə imkanı olmaq nə deməkdir? Qadının həcc etməsi: İmkan olan […]

Daha Ətraflı

Həcc – Həcc və ümrənin fəziləti

Həcc və ümrənin fəziləti: Əbu Hureyrə (Allah ondan razı olsun) Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın […]

Daha Ətraflı

Namazın sünnə əməlləri

Namazın sünnə əməlləri: Namazın sünnələri iki qismə bölünür: Deyilən və edilən. Deyilən sünnələr aşağadakılardır: 1. […]

Daha Ətraflı

VARİSLƏRƏ DÜŞƏN VƏRƏSƏ PAYI (ƏL-FƏRAİD)

Tərifi: Ərəb dilində “əl-Fəraid” sözü miqdar, pay mənasını daşıyır[1]. Uca Allah buyurur: «…təyin olunmuş kəbin […]

Daha Ətraflı

VƏSİYYƏT

Tərifi: ərəb dilində “vəsiyyət” sözü çatdırmaq mənasını verir. Belə ki, vəsiyyət edən insan bununla öldükdən […]

Daha Ətraflı

ALQI-SATQI FƏSLİ ( X )

QƏSBKARLIQ Mal-dövlətini müdafiə edərkən öldürülən şəhiddir: Torpağı qəsb etmək: Şəriklərdən birinin haqqının qaytarılması (ƏŞ-ŞUFƏƏ) Qonşuların […]

Daha Ətraflı

ALQI-SATQI FƏSLİ (IX )

TAPINTI MAL-DÖVLƏT (əl-Luqatə) İtmiş qoyun və dəvə: Tapılan, amma dəyəri az olan əşya və yeyinti […]

Daha Ətraflı

ALQI-SATQI FƏSLİ (VIII )

GİROV (ərəb. ər-Rahn) Borcu başqa adamın hesabına keçirtmək (əl-Həvalə) ƏMANƏT (əl-Vədiə) Əmanətə zəmanət vermək: ƏL-ARİYƏ

Daha Ətraflı

ALQI-SATQI FƏSLİ ( VII )

MALI PEŞİN SATMAQ (əs-Sələm) – Satacağı mala, hələlik sahib olmayanın peşin alması: BORC – Fəziləti: […]

Daha Ətraflı

ALQI-SATQI FƏSLİ ( VI )

TİCARƏT MƏQSƏDİLƏ SƏFƏRƏ ÇIXMAQ (əl-Müdarəbə) Ərəb dilində, “əl-Müdarəbə” sözü yer üzünü gəzib-dolaşmaq mənasındadır. İstilahi mənada […]

Daha Ətraflı

ALQI-SATQI FƏSLİ ( V )

ORTAQ ƏKİNÇİLİK Əkin-biçin xərcləri kimin boynuna düşür? Ortaq əkinçilikdə qadğan olunan hallar: Əl-Musaqat Ölü torpağı […]

Daha Ətraflı

ALQI-SATQI FƏSLİ ( IV)

SƏLƏM — FAİZ Tərifi: Ərəb dilində sələm, faiz mənasını daşıyan, (riba) — sözü, naqis ismlərdəndir. […]

Daha Ətraflı

ALQI-SATQI FƏSLİ(III)

SEÇİM İXTİYARI Tərifi: Bu, bir şeyi satın almağa razılıq vermək və ya bundan imtina etməkdir. […]

Daha Ətraflı

ALQI-SATQI FƏSLİ (ıı)

Satılması qadağan olan şeylər 1. Sərxoşedici içkilər: Aişə (Allah ondan razı olsun) deyir ki, əl-Bəqərə […]

Daha Ətraflı

ALQI-SATQI FƏSLİ (1)

Tərifi Alqı-satqının icazəli olması Ruzi qazanmağa təşviq Təqvalı olub varlı-karlı olmaq eyb etməz Ruzi qazanmaqda […]

Daha Ətraflı