DƏSTƏMAZ ALMAĞIN TİBBİ FAYDALARI

  Hörmətli dostlar, artıq cəmiyyətimizdə gündən-günə ibadət əhlinin artmasının şahidi oluruq, əlhəmdulilləh.   İnsanlarımız hər […]

Daha Ətraflı

YENİ DOĞULMUŞ KÖRPƏ ÜÇÜN EDİLƏCƏK 6 ŞEY

  İnsan həyatının başlanğıcı, çox mühüm bir hadisədir. Başlanğıcın gözəl və əlamətdar olması, gələcək həyatın […]

Daha Ətraflı

İNSANLARIN, SƏNİN ÜZƏRİNDƏKİ 25 HAQQI

Yüzlərlə haqdan, sadəcə bir neçəsi….

Daha Ətraflı

SÜBH NAMAZINA QALXMAĞA YARDIM EDƏCƏK 20 AMİL

Sübh namazı – sınaqdan keçə bilirsənmi?……

Daha Ətraflı

Fitri sünnələr

Əbu Hureyrə (Allah ondan razı olsun), Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) belə dediyini rəvayət edir: “Beş şey fitrətdəndir: ayıb yerlərini qırxmaq, sünnət olmaq, bığları qısaltmaq, qoltuqaltı tükləri yolmaq və dırnaqları tutmaq”…

Daha Ətraflı

Təharət: Ayaqyoluna getməyin ədəb qaydaları

Ayaqyoluna daxil olmaq istədikdə bu duanı demək müstəhəbdir (yaxşıdır)…

Daha Ətraflı

Təharət: İkinci fəsil – Murdar şeylər

Ərəb dilində nacasət sözü, nəcasə sözünün cəmidir. Nəcasət (murdar), sağlam təbiətli insanların iyrəndiyi, özlərini ondan qoruduğu, paltarına dəydikdə onu yuduğu şeylərdir. Məsələn, nəcis, sidik və s…

Daha Ətraflı

Təharət: Birinci fəsil – Sular

Təharət sözü ərəb dilində çirkabdan təmizlənmək və pak olmaq mənasını verir. İstilahi mənada (termin olaraq) murdar şeylərin təmizlənməsi və ya dəf edilməsi anlamına gəlir…

Daha Ətraflı

Namazın fəziləti və səhv səcdəsi haqqında

Allah təalə buyurur: “Namaz möminlərə bəlli vaxtlarda fərz (vacib) edilmişdir” (4/103)…

Daha Ətraflı

Cümə namazının ədəbləri

Cümə namazına gəlmədən öncə qüsl almaq. – cümə namazı üçün ətirlənmək. – insanlara əziyyət verən […]

Daha Ətraflı

YEMƏK VƏ İÇMƏKDƏ – HALAL VƏ HARAM

Öldürülməsi Qadağan Olunan Hər Bir Şeyin Yeyilməsi Də Qadağanır İbn Abbas — radıyallahu anhu – […]

Daha Ətraflı

Səhv səcdəsi hansı səbəblərə görə edilir

Əssalamu aleykum va rahmatullah Səhv səcdəsi ümumiyyətlə 3 səbəbə görə edilir: 1) Nəyisə artıq etdiyinə […]

Daha Ətraflı

Vitr namazının növləri və qılınma qaydası

Əssalamu aleykum va rahmatullah Vitr namazının vaxtı İşa namazının qılınmasından (yəni nə vaxt İşa namazını […]

Daha Ətraflı

ŞƏRİİ PAKLIQ (Təharət)

Namaz İslamın ikinci əsasıdır. Onun düzgün olması üçün şəriətin tələb etdiyi qaydada təmizlənmək lazımdır. Bu […]

Daha Ətraflı

DƏFNDƏN SONRA EDİLƏN ƏMƏLLƏR

Meyiti dəfn etdikdən sonra bunları etmək sünnədir: Birinci; Qəbiri yerdən bir qarış hündürlüyündə qaldırmaq: İkinci; […]

Daha Ətraflı

Meyit üçün nə etmək vacibdir-DƏFN ETMƏK

DƏFN ETMƏK: Şəriətin qadağan etdiyi şeylərlə cənazəni müşayiət etmək olmaz. Cənazəni apararkən tələsmək vacibdir: Qəbiristanlıqdan […]

Daha Ətraflı

Meyit üçün nə etmək vacibdir-CƏNAZƏ NAMAZI

ÜÇÜNCÜ: CƏNAZƏ NAMAZI QILMAQ. İki qism insan üçün cənazə namazı qılmaq vacib deyil: Cənazə namazını […]

Daha Ətraflı

Meyit üçün nə etmək vacibdir?

Birinci — Meyiti yumaq: Yumağın qaydası: Meyiti kim yumalıdır? Döyüş meydanında şəhid olanlar yuyulmurlar: İkinci […]

Daha Ətraflı

Könüllü sədəqə

Könüllü sədəqəni, çox vermək müstəhəbdir. Uca Allah buyurur: «Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi […]

Daha Ətraflı

ÜMRƏ

ÜMRƏ Ümrənin rükunları Ümrənin vacib əməlləri Ümrənin vaxtı Həccdən öncə ümrə etməyin icazəli olması Ümrəni […]

Daha Ətraflı
Səhifə 1 - 612345...Son »
Office Relocation Companies