MӘHӘRRӘM AYI VӘ AŞURA GÜNÜ HAQDA HƏR ŞEY (araşdırma)

Məhərrəmlik və Aşura haqda çox özəl məlumatlar.

Daha Ətraflı

İmam Hüseyn və İmam Həsənin (r.anhum) fəziləti

1. Əl-Bəra (r) belə rəvayət edir: “Mən peyğəmbərin (s) Əlinin oğlu Həsəni çiyninə alıb: “Allahım, […]

Daha Ətraflı

“Qolu ən uzun olan” Peyğəmbər ﷺ xanımı – Zeynəb bint Cəhş

..Zeynəb’in Mədinədə nə qədər dul və yetimi himayə etdiyini, biz o vəfat edərkən cənazəsinə gələnlərin sayını gördükdə anladıq…

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏRİN OĞLUNUN ÖLÜM GÜNÜ AY TUTULMASI (?) (fransız yazıçının dilindən)

İslam, mövhümat və xurafatlardan tam uzaq bir dindir. Bu dinin ən əsas dəvətçisi olan Hz. […]

Daha Ətraflı

Möminlərin əmiri Əli ibn Əbu Talibin (Allah ondan razı olsun) xilafəti (Hicri 35-40 ci illər)

Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) ona Əbu Turab ləqəbini vermişdi.

Daha Ətraflı

Həsən ibn Əli (Allah ondan razı olsun): Sülh Sazişi

Həsən əl-Bəsri rəvayət edir: Allaha and olsun ki, Həsən ibn Əli (Allah ondan razı olsun), […]

Daha Ətraflı

Möminlərin əmiri Həsən ibn Əlinin (A.r.o.) Xilafəti (Hicri 40)

Əlinin (Allah ondan razı olsun) qətlindən sonra Kufə camaatı Həsən ibn Əliyə beyət etdilər. Kufədə […]

Daha Ətraflı

Abbas bin Abdul-Muttalibin (r.a.) fəziləti

1. Həzrət Əli (r) Rəsulullahın (s) belə dediyini rəvayət edir: “Kim əmimə əziyyət verərsə mənə […]

Daha Ətraflı

Cəfər bin Əbu Talib (r.a.) fəziləti

1. Əbu Hureyrə (r) peyğəmbərin (s) belə dediyini rəvayət edir: “Cəfəri Cənnətdə mələklərlə birlikdə uçan […]

Daha Ətraflı

Abdullah bin Abbasın (r.a.) fəziləti

1. İbn Abbas (r) rəvayət edir ki, “Rəsulullah (s) məni qucaqladı və: “Allahım, bunu dində […]

Daha Ətraflı

Fatimənin (r.a.) fəziləti

1. Cəmi bin ət-Teymiyyi rəvayət edir ki, “Xalamla birlikdə Aişənin (r) yanına getmişdim. Soruşdum ki, […]

Daha Ətraflı

Aişənin (r.a.) fəziləti

Aişənin (r) fəziləti 1. Aişə (r) rəvayət edir ki, “Peyğəmbər (s) mənə: “Ey Aişə! Bu […]

Daha Ətraflı

Xədicə bint Xuveylidin (r) fəziləti

Xədicə bint Xuveylidin (r) fəziləti 1. Əbu Hureyrə (r) rəvayət edir ki, “Cəbrayıl (Ona salam […]

Daha Ətraflı

Əli bin Əbu Talibin (r) fəziləti

1. Ənəs bin Malik (r) rəvayət edir ki, “Rəsulullah (s) bazar ertəsi günü peyğəmbər göndərildi, […]

Daha Ətraflı

ƏHLİ-BEYTİN FƏZİLƏTİ

1. Abdullah bin Abbasa (r) istinadən Peyğəmbərin (s) belə dediyi rəvayət olunur: “Sizə verdiyi ruziyə […]

Daha Ətraflı

ƏHLİ-BEYT KİMLƏRDİR?

Ərəb dili mütəxəssisləri və islam alimləri Əhli-beyt məfhumunun mənasını geniş şəkildə şərh ediblər. Onlar yalnız […]

Daha Ətraflı

MÖMİNLƏRİN ƏMİRİ ƏLİ İBN ƏBU TALİBİN (A.R.O.) ŞƏHİD OLMASI

Nəhrəvan döyüşündən iki il keçdikdən sonra ara sakitləşən bir vaxtda xəvariclərdən üç nəfər könüllü, Əli […]

Daha Ətraflı

Möminlərin əmiri Əli ibn Əbu Talibin (A.r.o.) xilafətində baş verən döyüşlər

Cəməl döyüşü Səffeyn döyüşü Nəhrəvan döyüşü Cəməl döyüşü (Hicri 36 ili)

Daha Ətraflı

Möminlərin əmiri Əli ibn Əbu Talibin (A.r.o.) xilafəti (Hicri 35-40 ili)

Adı və soyu: Əli ibn Əbu Talib ibn Əbdülmüttalib ibn Haşim ibn Əbd Mənaf. Peyğəmbərin […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...