Dünya onlara dar gəlmiş, ürəkləri təngə gəlib sıxılmış – üç səhabə..

Bir neçə incə nüansı anlayaraq, bu ağır yükdən qurtula bilmişdilər..

Daha Ətraflı

MӘHӘRRӘM AYI VӘ AŞURA GÜNÜ HAQDA HƏR ŞEY (araşdırma)

Məhərrəmlik və Aşura haqda çox özəl məlumatlar.

Daha Ətraflı

Hz. Ömər üç dinin müqəddəs şəhəri – Qüds’də..

Qüdsün o zamanki Patriki (baş keşişi) və valisi (qubernatoru) Sofroniy (Sophronius)  “mən Qüdsü ancaq başçınıza təslim edəcəyəm” demiş və Ömərin…..

Daha Ətraflı

Peyğəmbərə bir tikan belə batmasın…

VALLAHİ, MUHƏMMƏD`ə BİR TİKAN BELƏ BATIRILMASI QARŞILIĞINDA XİLAS OLMAĞI İSTƏMƏRƏM!

Daha Ətraflı

Allah’la dost olmaq istәrsәnmi?..

“Bilin ki, Allahın dostlarının heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə görməzlər.” (Yunus, 62)

Daha Ətraflı

SALMAN ӘL-FARİSİ’NİN MÖHTӘŞӘM HEKAYӘSİNİ OXUDUNMU?

«..Ey Muhəmməd! Sən Әbu Talibi istəyirdin, biz isə Salmanı istəyirik. Әbu Talibdən adı soruşulduğu zaman….

Daha Ətraflı

ALLAH QORXUSU..

«Allahdan yalnız mömin qorxar, Ondan (Onun əzabından) yalnız münafiqlər özünü rahat, əmin hiss edərlər..»

Daha Ətraflı

Səd bin Əbi Vəqqas: “Səhabəyə dil uzadanın cəzası və aqibəti” ibrətamiz əhvalat

Bir gün Səd bin Əbi Vəqqas (Allah ondan razı olsun) bir kişinin dodağının altında donquldandığını […]

Daha Ətraflı

Rabiə ibn Kab: Cənnətdə sənin dostun olmaq istəyirəm ey Allahın Rəsulu!

Rabiə, Allah ondan razı olsun, rəvayət edir: Peyğəmbərin, Ona Allahın salavatı və salamı olsun, xasiyyətindən […]

Daha Ətraflı

Əbu Ubeydə İbn-ul Cərrah

Muhəmməd peyğəmbər (salləllahu aleyhi və səlləm) buyurur: -Hər bir millətin güvəndiyi bir insan vardır.Bu millətində […]

Daha Ətraflı

Səbr və Şükr dolu bir həyat…

Allah Rəsulu (SallAllahu aleyhi və səlləm) buyurmuşdur: “Möminin həyatı necə də qəribədir! Onun bütün işləri […]

Daha Ətraflı

Culeybibin hekayəsi

Onun adı qeyri-adi və natamam idi. Culeybib “az boyümüş” deməkdir və “* cəlbəb*” sozünün kiçildilmiş […]

Daha Ətraflı

Əshabələrin fəziləti

Allaha həmdü səna olsun! Mən şahidlik edirəm ki, vahid Allahdan başqa ibadət olunmaq haqqı olan […]

Daha Ətraflı

ƏLİ BİN ƏBU TALİB

HƏZRƏT ƏLİNİN XİLAFƏTƏ QƏDƏRKİ HƏYATI “Onlar boyun olduqları nəziri verər və dəhşəti hər yeri bürüyəcək […]

Daha Ətraflı

OSMAN BİN ƏFFAN

HİCRİ 24-CÜ İLİN ƏVVƏLİ. ƏMİRƏLMÖMİNİN OSMAN BİN ƏFFANIN XƏLİFƏLİYƏ BAŞLAMASI

Daha Ətraflı

ÖMƏR IBN XƏTTAB

O, Ömər ibn Xəttab ibn Əbdül Üzzə ibn Rəbah ibn Üdəy ibn Kəbdir. Qureyş ailələrindən […]

Daha Ətraflı

ƏBU BƏKR ƏS-SİDDİQ

Əbu Bəkr əs-Siddiqin əsl adı Abdullah Ətiqdir (Allah ondan razı olsun— r). O, Peyğəmbərlərdən sonra […]

Daha Ətraflı

Səhabələrin (Allah onlardan razı olsun) ədalətli olmaları

Səhabənin dil baxımından tərifi: Bu söz, yoldaş (sahib) sözündən götürülmüşdür. Bu söz, davamçı və ardıcıl […]

Daha Ətraflı

Möminlərin əmiri Osman ibn Əffanın (A.r.o.) Xilafəti (Hicri 23-35)

Şura hadisəsi: Ömərə (Allah ondan razı olsun) xəsarət yetiriləndə o xilafəti altı nəfərə həvalə etdi. […]

Daha Ətraflı

Möminlərin əmiri Ömər ibn əl-Xəttabın (Allah ondan razı olsun) xilafəti

(Hicrətin 13-cü ilindən 23-cü ilinə qədər). Əbu Bəkrin xilafəti iki il üç ay davam etdi. […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...