PEYĞƏMBƏR (SAV) -IN DANIŞMASI

Peyğəmbər necə danışardı? Peyğəmbər- sallallahu aleyhi və səlləm – Allahın yaratdıqlarının ən gözəl danışanı, sözü […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV) -İN ÜZ VƏ BƏDƏN CİZGİLƏRİ

Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – in vücudu qırmızıya çalan açıq bəyaz rəngdə idi. […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)- İN BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Peyğəmbərimiz Məhəmməd – sallallahu aleyhi və səlləm -in bir neçə xüsusiyyətləri vardır. PEYĞƏMBƏRLƏRİN SONUNCUSUDUR – […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV) -İN VƏFATINI BİLDİRƏN ƏLAMƏTLƏR

Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm -in vəfatının yaxınlaşdığına işarə edən bir çox önəmli hadisələr […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (sav) -İN İYİRMİ ÜÇ İLLİK PEYĞƏMBƏRLİK HƏYATINI BİLMƏK

Hira mağarasına çəkilib orada bir neçə vaxt ibadət etdikdən sonra 610-cu ildə 40 yaşında ikən […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (sav)-in İŞTİRAK ETDİYİ DÖYÜŞLƏRİ BİLMƏK

Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – 27, bəzi mənbələrə görə 29 döyüşdə iştirak edib. […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (sav) -in HİCRƏTİ, BEYƏTİ VƏ SÜLHÜ

Müşriklərin zülmü artdıqda Allah və Rəsulunun əmri ilə səhabələr Məkkədən Həbəşistana hicrət etməyə başladılar. İlk […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-İN MƏKTUBLARI

HƏBƏŞİ KRALI NƏCAŞİ – əsl adı Əshəmə b. Əbcardır. “Rahmən və Rahim olan Allahın adı […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-İN SİLAHLARI VƏ MİNİKLƏRİ

DOQQUZ QILINCI VAR İDİ: Masur – ilk sahib olduğu qılınc idi. Atasından qalmışdır. əl-Abd, Zülfüqar […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (sav) KÖLƏLƏRİ, XİDMƏTÇİLƏRİ VƏ MÜƏZZİNLƏRİ

Zeyd b. Həris b. Şerahil. Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – onu çox sevərdi. […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (sav) XANIMLARINI TANIMAQ

Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm in 13 zövcəsi olub. Bunlardan 11 ilə yaşamış, 2-si […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (sav) ÖVLADLARINI TANIMAQ

İyirmi beş yaşında ticarət məqsədi ilə Şama səfər edir. Qayıtdıqdan sonra Xuveylidin qızı Xədicə – […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (sav) İSİMLƏRİNİ BİLMƏK

Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Mənim isimlərim var. Mən MƏHƏMMƏDƏM, mən ƏHMƏDƏM, mən MƏHİ(məhv […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (sav) YAŞINI, DOĞULDUĞU YERİ, HİCRƏT ETDİYİ YERİ BİLMƏK

Doğulduğu yer Məkkədir. Məkkədə hişam oğulları məhəlləsində Rəbiul-Əvvəl ayının 9-du və ya 12-də birinci günü […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR SALLALLAHUALEYHİVƏSƏLLƏM İN NƏSƏBİNİ BİLMƏK

Onun nəsəbi yer üzünün ən üstünüdür. Şərəf baxımından nəsəbi zirvədədir. Herakl Əbu Sufyan – radıyallahu […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏRİMİZ MUHƏMMƏD – sallallahu aleyhi və alihi vəs səlləm —

Onun Allah tərəfindən göndərilmiş Peyğəmbər olduğuna inanmaq, onu sevməyin vacib olduğuna, əmr etdiyi şeylərdə ona […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏRİN (SALLALLAHUALEYHİ VƏSSƏLLƏM) HƏYATINDAN SƏHİFƏLƏR

ÖNSÖZ XUTBƏTUL-HACƏ Həmd ancaq Allahadır, Ona həmd edir, Ondan yardım və məğfirət diləyirik. Nəfslərimizin şərindən […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbər (s.ə.s)-in həyat yoldaşları

Allahın qulları!.. Allahdan haqqı ilə qorxun. Allahdan haqqı ilə qorxmaq (təkva) Allaha dönən hər kimsə […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərimizin (sav) Yemək ədəbi barəsində buyurduqları

Peyğəmbər Əfəndimizin yemək ədəbi barəsində hədislərin çox olmağı, onun bu mövzuya həssaslıqla yanaşdığının dəlilidir. 1)Yeməyə […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərimizin Həyatından Gözəl Örnəklər (Susmaq)

“Möminlər, onlar, bütünlüklə boş şeylərdən üz çevirənlərdir.” (Muminun Surəsi, 3) Peyğəmbərimiz danışıqlarında ümməti üçün sözlərin […]

Daha Ətraflı
Səhifə 4 - 512345