PEYĞƏMBƏR (SAV)-İN ƏXLAQI

Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm -in əxlaqı Quran idi1. Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-İN QOXUSU VƏ TƏRİ

Ənəs – radıyallahu anhu – rəvayət edir ki, mən Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbər (s.a.v.) necə təsbih edərdi

Abdulla ibn Amr (Allah onların ikisindən də razı olsun!) rəvayət edərək demişdir: «Mən Peyğəmbərin (s.a.v.) […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-İN BAŞQALARININ ŞƏRƏF VƏ LƏYAQƏTİNİ QORUMASI

Peyğəmbər – səllallahu aleyhi və səlləm – xəta edənin xətasını düzəldir, biliksizə öyrədir, qəflətdə olanı […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-İN DUASI VƏ ZİKRİ

O, uca Allahı zikr etmədən, Ona həmd etmədən, Ondan məğfirət diləməkdən, Ona dönmədən bir an […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-İN YEMƏYİ

Bu ümmətin Peyğəmbərinin halını düşün: Ənəs – radıyallahu anhu – rəvayət edir ki, Peyğəmbər – […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-İN YUMŞAQLIĞI VƏ SƏBRİ

Ənəs b. Məlik – radıyallahu anhu – rəvayət edir ki, Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-İN EVİNDƏ

Bu ev təməli təqva və iman üzərində olan bir evdir. Onun divarlarında günümüzdə bir çix […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-İN HƏDİYYƏ VERMƏSİ VƏ MÜSAFİRƏ OLAN İKRAMI

Hədiyə verər və alardı. Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – hədiyyə qəbul edər və […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-İN ƏTİRLƏNMƏSİ VƏ MİSVAQLANMASI

Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – qəlbi təmiz, bədəni təmiz, qoxusu xoş bir kimsə […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-İN UŞAQLARA OLAN MƏRHƏMƏTİ

Uşaqlara qarşı çox mərhəmətli və şəfqətli idi. Onları öpər, qucaqlayar və sığallayardı. Ənəs -radıyallahu anhu […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-İN QONŞULARI İLƏ MÜNASİBƏTİ

Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm -in qonşuluğu nə qədər də gözəl idi. Peyğəmbər -sallallahu […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-İN XİDMƏTÇİLƏRİ İLƏ MÜNASİBƏTİ

Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – öz xidmətçiləri ilə gözəl rəftar edər və buyurardı: […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-İN QOHUM ƏQRABASI İLƏ MÜNASİBƏTİ

Əqrabalıq bağını ən gözəl şəkildə qoruyan insanların ən mükəmməli idi. O, qədər ki, Qureyş müşrikləri […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-IN ZÖVCƏLƏRİ İLƏ MÜNASİBƏTİ

Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm -in zövcələri ilə gözəl əxlaqına nümunə olaraq onun möminlərin […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR(SAV)-IN ÖVLADLARI İLƏ MÜNASİBƏTİ

Qızı Fatimə – radıyallahu anhə – yanına daxil olduğu vaxt onun üçün ayağa qalxar, əlini […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-IN ZARAFATLAŞMASI

Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – ümmətinin işləriylə, əskərləriylə, ailə üzvüləriylə məşğul olurdu. Hər […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV)-IN GÜLMƏSİ VƏ AĞLAMASI

Peyğəmbərimizin gülməsi də, ağlaması da bənzər idi. Qəhqəhə ilə gülmədiyi kimi, yüksək səslə bağıraraq da […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV) -İN DÜNYAYA OLAN ZAHİDLİYİ

Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – insanlar arasında dünyaya qarşı ən zahid bir kimsə […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏR (SAV) -İN ÜZÜYÜ VƏ MÖHÜRÜ

Ənəs b. Məlik – radıyallahu anhu – rəvayət edir ki, Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və […]

Daha Ətraflı
Səhifə 3 - 512345